Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 21

Порівняти технологічні позитивні якості цих сепараторів і вирішити, якому з них надати перевагу.

1.14.  Визначити час перебування і характер течії молока в між тарілковому просторі барабану і на яку оптимальну жирність вершків він розрахований, якщо продуктивність сепаратора

V = 5000 л /год., число тарілок Z = 124,

розрахункові радіуси тарілок R max = 138 мм, R mіп = 35 мм, відстань вісі отвору в тарілці до вісі барабану R 0 = 65 мм, кут нахилу утворюючої тарілки a = 55о, відстань між тарілками s = 0,52 мм.

1.15.  Сепаратор продуктивністю V = 8000 л /год., відрегульований на виробництво вершків жирністю С = 30% із молока середньої жирності См = 3,3%. Визначити погодинну кількість одержаних вершків і відвійок і жирність відвійок, якщо ступінь знежирення молока s = 98,8%.

1.16.  Визначити, яка кількість молока жирністю 3% необхідна для одержання 20000 л вершків жирністю 20%; так жирність молока впливає на ступінь його обезжирення  і на загальний вихід жиру в відвійки, якщо кількість жиру в відвійках постійна і рівна С об = 0,05%.

1.17.  Сепаратор продуктивністю Vд = 10000 л /год. Відрегульований на виробництво вершків жирністю С сл = 20% із молока середньою жирністю С м = 3,0%. Визначити погодинну кількість одержаних вершків і відвійок і жирність відвійок, якщо ступінь обезжирення молока s = 98,8%.

1.18.  Визначити яка кількість молока жирністю 4,5% необхідна для одержання 20000 л вершків жирністю 20%; так жирність молока впливає на ступінь його обезжирення і на загальний вихід жиру  в відвійки, якщо кількість жиру  в відвійках постійна і рівна С об = 0,05%.

1.19.  Визначити орієнтовну продуктивність високо жирних вершків по наступним даним: швидкість барабану n = 7200 об/хв., максимальний розрахунковий радіус тарілки R max = 108 мм, R mіп = 55 мм, кут нахилу утворюючої конуса a = 55о, число тарілок Z = 80, мінімальний діаметр виділяємих часток жиру d = 1,0 мк, температура сепарованих вершків t = 82оС, жирність вершків С нач = 35%, жирність одержуємих вершків С кон = 83%. Технологічний ККД сепаратора b = 0,65.

1.20.  Барабан молокоочищувача СПМР – 4000 обертається зі швидкістю n = 7000 об/хв. (w=754 рад/сек..). Число тарілок пакету Z=28; розрахункові радіуси тарілок Rmax=95 мм; Rmin=39мм, кут нахилу утворюючого конуса тарілки a= 55о (tga=1.43, cosa=0.574), відстань між тарілками s= 2 мм. Продуктивність молокоочищувача V =4000 л/год, температура молока дорівнює 40о.

Визначити теоретичний, мінімальний розмір грязевих часток, які виділяються в міжтарілочному просторі, і співвідношення між розділяючим фактором молоко очищувача і опору молока, виділенню грязєвих часток найменшого розміру.

3.21  Сепаратор - вершковідділювач СПМФ-2000 для стабілізації подачи молока в барабан має поплавкову камеру з циліндричною насадкою, пропускною можливістю 2000 л/год, що відповідає паспортній продуктивності при температурі молока t=35oC. Визначити внутрішній діаметр цієї насадки, якщо висота рівня молока над вихідним отвором насадки Н=360 мм, а коефіцієнт витоку  m=0.9. Розрахувати насадку для можливості переводу СПМФ-2000 на сепарування холодного молока при температурі 15о і для роботи в якості очищувача підігрітого і холодного молока.

3.22  Барабан сепаратора на 10000 л/год обертається з кутовою швидкістю w=670 рад/сек. Визначити тиск рідини на дно і стінку барабану і тиск, який виник в стінці, якщо зовнішній діаметр корпусу барабана Дн=434 мм, товщина стінки барабану s=20 мм, внутрішній радіус кільця рідини Гвн=35 мм, щільність рідини Qс=1032 кг/м3, щільність матеріалу Qм=78 000 кг/м3.

3.23  В цеху експлуатується трьох плунжерний гомогенізатор для суміші морозива з паспортною продуктивністю 1200 л/год. Діаметр плунжерів Д = 34мм, хід плунжерів S= 80мм. Визначити робоче число обертів ексцентрикового валу(n) і необхідний перепад тиску в гомогенізую чому клапані, якщо гомогенізатор повинен працювати в безперервній поточній лінії продуктивністю V = 1000 л/год і повинен подрібнювати жирові кульки молока до середньої величини dср= 0,8 мк. Коефіцієнт заповнення робочого об’єму насосів гомогенізатора при роботі на молоці j=0,9.