Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 5

4.  Накреслити шлях молока, знежиреного молока і вершків  в барабані сепаратора-вершковідокремлювача.

5.  Конструкція сепаратора-молокоочисника

6.  Конструкція і принцип дії сирного сепаратора.

7.  Принцип дії і переваги сепаратора з автоматичним вивантаженням осаду.

8.  Особливості сепаратора-молокоочисника від сепаратора-вершковідокремлювача.

9.  Особливості сепаратора для високожирних вершків від сепаратора-вершковідокремлювача.

10.  Порядок збирання барабана сепаратора-вершковідокремлювача.

11.  Збирання барабана сепаратора для високожирних вершків і регулювання жирності вершків.

12.  Призначення і принцип дії центрифуг.

Тема 5. Обладнання для гомогенізації молока і молочних продуктів.

Класифікація гомогенізаторів. Призначення, конструкція і принцип дії клапанного гомогенізатора. Нові конструкції гомогенізуючих приладів. Використання ультразвуку для гомогенізації молока. Використання гомогенізаторів в молочній промисловості. Розрахунок продуктивності. Основні вимоги до експлуатації гомогенізатора.

Практичне заняття. Розрахунок продуктивності і використаної потужності.

Методичні вказівки. При вивченні конструкції і принципу дії гомогенізаторів необхідно добре засвоїти фізичну суть процесу гомогенізації. Основні вузли гомогенізатора: кривошипно-шатунний механізм, плунжерний блок, гомогенізуюча головка з однією або двома ступенями гомогенізації.

            Вивчаючи матеріал даної теми. Студент повинен звернути увагу на принцип дії гомогенізаторів слідуючих марок: гомогенізатор для високов‘язких продуктів типу плавлених і вершкових сирів, гомогенізатор, який використовується для суміші морозив, гомогензатори для молока і молочних продуктів.

            Особливу увагу необхідно звернути на основні вимоги безпечної експлуатації гомогенізаторів, так, як при роботі плунжерних насосів утворюється тиск до 25 Мпа.

            Для визначення об‘ємної продуктивності клапанного гомогенізатора використовують формулу:

V = πd2/4 S n z η, м3

де  d – діаметр плунжера, м;

      S – ход плунжера, м;

      n – швидкість обертання епіцентрового валу, об/с;

      z – число плунжерів;

      η – об‘ємний ККД насоса.

Об‘ємний ККД для молока 0,85, для в‘язких молочних продуктів 0,6.

Використана гомогенізатором потужність вираховується по формулі:

N = VP/ η, Вт

де V – продуктивність гомогенізатора, м3/с;

     P – робочий тиск гомогенізації, Па.

Для одержання величини тиску в Па необхідно робочий тиск гомогенізатора по манометру в кгс/см2, помножити на 9,81 104, η – ККД плунжерного насосу (η = 0,75).

Питання для самоперевірки

1.  Призначення гомогенізатора.

2.  Класифікація гомогенізаторів.

3.  Конструкція гомогенізуючої головки.

4.  Конструкція блоку циліндрів.

5.  Як розраховується продуктивність гомогенізатора.

6.  Як розраховується використана гомогенізатором потужність.

7.  Вимоги безпечної експлуатації гомогенізаторів.

Тема 6. Обладнання для теплової обробки молока.

Основні положення теорії пастеризації. Охолоджувачі для молока і рідких молочних продуктів. Конструкція і принцип дії автоматизованих охолоджуючих установок, їх конструкція і принцип дії. Розрахунок продуктивності , поверхні теплопередачі і витрат холоду пластинчатих охолоджувачів.

            Регенерація тепла. Автоматичний контроль і регулювання режиму пастеризації. Розрахунок коефіцієнта регенерації, поверхні теплопередачі, кількості пластин, число пакетів.

            Автоматизовані пластинчаті пастеризаційно-охолоджувальні установки і їх класифікація. Конструкція і принцип дії.

            Автоматизовані трубчаті пастеризаційні установки, їх конструкція і принцип дії.

            Стерилізаційні установки. Різновиди установок для стерилізації молока в тарі.

            Конструкція і принцип дії установок з нагрівачами пароконтактного типу ( інжекційні, інфузійні). Правила експлуатації і техніки безпеки.

            Перспективи розвитку стерилізованих установок.