Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 19

Визначити робочу і загальну (протягом доби) продуктивність цистерни, а також кількість молока яке можна перевести протягом доби в цій цистерні.

1.2.  Порівняти робочу продуктивність при перевезенні молока в цистерні ємністю 2,8 м3, установленої на шасі автомобіля ЗИЛ – 130, з перевезенням в бідонах (флягах) на бортовому відкритому автомобілі ЗИЛ – 130. внутрішня поверхня двох танків цистерни 14,5 м2. на бортовому відкритому автомобілі ЗИЛ – 130 можна помістити 34 бідони (фляги). Їх загальна робоча ємність 1,36 м3, а внутрішня поверхня 21 м2. питома густина при температурі молока 5оС дорівнює 1033,3 кг/м3. час наповнення і спорожнення цистерни при допомозі відцентрового насосу 1,16 год., додаткові операції 0,2 год. Час наповнення цистерни – спорожнення фляг приблизно 1,2 год. Додаткові операції 0,5 год. Відстань перевезення – 75 км. Швидкість руху цистерни і відкритого бортового автомобіля рівні

(30 км / год.).

1.3.  Ваги вантажопідйомністю 250 кг використовують для зважування молока, яке надходить у флягах. Ванна вагів розділена перегородкою на дві частини, в кожній із яких є свій спускний клапан.  Діаметр отвору клапану L = 142 мм. В спускному клапані є перегородки, які мають площу перерізу спускного отвору. З урахуванням перегородок площа поперечного перерізу спускного отвору приймається рівною 0,01265 м2. Коефіцієнт звуження потоку 0,9. Робоча висота заповнення ванни молоком H max = 0,2 м,     Р max   = 1,962 х 103 н/м2. Середня температура молока 5оС. Кінематична в’язкість молока при цій температурі 0,00000287 м2/с, а в’язкість води 0,00000148 м2/с.

Густина молока 1033,3 кг/м3. робочий об’єм всієї ванни 0,242 м3. фляги спорожнюються за допомогою флягоопрокидувача, при чому t1 = 1,2 хв. Зважування і запис проводиться автоматично t2 = 0,3 хв. Час додаткових операцій по  підготовці до наповнення і спорожнення t4 = 0,5 хв.

Визначити продуктивність вагів.

1.4.  В молокосховищі  встановлені однотипні вертикальні танки кожний ємністю 6 м3. Молоко надходить з автоматичних цистерн рівномірно протягом 4 год. по 10 м3/ год. з молоко сховища молоко направляють для пастеризації в апаратний цех по 5 м3/ год. Визначити мінімальну кількість танків.

1.5.  У відділенні для зберігання молока встановлені танки: горизонтальні, кожний ємністю по 10 м3; вертикальні, ємністю по 6 м3; внутрішні діаметр 1,8 м; робоча висота наповнення молоком 2,6 м. Кожний танк з вертикальною двохрядною двохлопастною пропелерною мішалкою. Діаметр мішалки 0,35 м, висота лопасті 0,05 м. Число обертів мішалки 140 об/хв.

Мішалка приводиться в дію через редуктор від електродвигуна потужністю 270 Вт.

           Під час капітального ремонту в одному із танків вертикальна двохрядна мішалка була замінена трьохлопастною. Діаметр мішалки був збільшений до 0,45 м, висота лопасті 0,06 м . число обертів мішалки 140 об/хв. При заміні необхідно перевірити, як змінилась робоча і пускова потужність електродвигуна.

                       Розрахунок необхідно виконати для випадку перемішування молока з температурою 5оС. Кінематична в’язкість молока при цій температурі 0,278 10-5 м2 /с, густина 1033,3 кг/ м3.

1.6.  В приймальному відділенні молочного заводу для перекачування молока і вершків в молоко сховище змонтований металевий трубопровід діаметром 50мм. Визначить кількість молока і вершків, які можна перекачати протягом 1 год. із заданою швидкістю. Приймаємо швидкість руху молока по трубопроводу 1 м/с, а вершків 0,3 м/с. Переріз потоку рівний перерізу труби. Додатково необхідно перевірити швидкість руху, якщо необхідно перекачати по трубопроводу протягом 1 години 10 м3 молока.

1.7.  По системі трубопроводу молоко і вершки перекачують з приймального відділення в молоко сховище. Діаметр труб 35 мм. Температура молока і вершків однакова (10оС). При цій температурі кінематична в’язкість молока 0,0239 10-4 м2 /с, вершків - 0,04 10-4    м2 /с. Густина молока 1032,3 кг / м3, вершків 1002,3 кг / м3. Кінематична в’язкість води при цій температурі 0,013 10-4    м2 /с. Загальна довжина трубопроводів 20 м. На трубопроводі установлено: два проходні крани, один трьохходовий і п’ять відводів під кутом 90о.