Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 6

Норма прибутку інвестора становить 12 %, ставка кредитування для юридичних осіб в іноземній валюті - 22 %.

Визначте ліквідаційну вартість підприємства відомими вам методами.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви проводите аналіз інвестиційного портфеля фонду, що складається з двох акцій – ALMK та STIR. За результатами попередніх розрахунків встановлено, що тижнева доходність ALMK складає 0,5%±0,6%, а тижнева доходність STIR складає 0,6±0,45%. Сформуйте оптимальний портфель фонду кореляція доходності 2-х акцій складає 0,6. Надайте висновки та рекомендації щодо подальшої діяльності фонду.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Ви придбали опціон на право покупки 1000 акцій Укртелекому за ціною 1000 грн. через 3 місяці. На дату виконання опціону ціна акцій Укртелекому склала 950 грн. Визначте збитки від операції якщо премія за опціоном складає 25грн.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Ви володієте 6% привілейованою акцією номінальною вартістю 100 грн. Ринкова доходність складає 8%. Визначте ринкову ціну акції.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Визначити вартість підприємства порівняльним підходом, використовуючи мультиплікатор EV/A (відношення вартості підприємства до величини його активів). Балансова вартість активів об'єкта оцінки становить 1,5 млн. грн.

Для оцінки обрано два об'єкти-аналоги, які мають наступні характеристики, наведені у таблиці (тис. грн.):

Показник

Аналог 1

Аналог 2

Ринкова капіталізація

800

600

Дебіторська заборгованість

90

50

Основні засоби

120

110

Нематеріальні активи

30

40

Довгострокові кредити банків

50

15

Резервний капітал

15

10

Готова продукція

75

55

Векселі видані

5

8

Векселі отримані

8

10

Грошові кошти  в касі

2

3