Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 7

Для порівнянності умов інвестування в активи об’єкта оцінки та об'єктів-аналогів оцінювачем прийнято рішення про коректування значень мультиплікаторів таким способом: 1 аналог - убік зниження на 10 %, 2-й аналог - убік  збільшення на 5%.


Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви фахівець з управління активами та приймаєте рішення про купівлю облігації. Ваш контрагент пропонує Вам (30.09.2010 року) облігації MHP–15  (погашення облігацій 31.03.2015 року) за ціною 110% номіналу. Ставка купона за цими облігаціями  складає 12% річних з щоквартальною виплатою. За Вашими оцінками ринкова доходність до погашення складає 10 %.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Вам необхідно провести оцінку підприємства доходним підходом. Для цього побудуйте чистий грошовий потік для власного та інвестованого капіталу підприємства на дату оцінки, виходячи з наступних показників діяльності:

1) підприємство випускає 2 види продукції - А в кількості 300 тис. шт. (ціна продажу одиниці - 2 грн.) і Б у кількості 700 шт. (ціна продажу одиниці – 0,5 грн.);

2) собівартість випуску продукції А становить 0,8 грн., Б - 0,2 грн.;

3) амортизаційні відрахування на дату оцінки - 50 тис. грн.;

4) оборотні активи підприємства - 250 тис. грн., поточні зобов'язання - 120 тис. грн.;

5) підприємство цього року придбало нерухоме майно на суму 40 тис. грн., для чого залучило довгостроковий банківський кредит на суму 20 тис. грн. під 15 % річних;

7) середньорічний приріст чистого оборотного капіталу - 5%, довгострокових зобов'язань - 2%.

Обґрунтуйте результати розрахунків та визначте випадки застосування чистого грошового потоку для власного та інвестованого капіталу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Визначте ринкову вартість підприємства, виходячи з наступних даних: кількість акцій в обігу – 2 млн. шт., середньоринкова ціна 1 акції – 0,5 грн., величина довгострокового позикового капіталу – 300 тис. грн., грошові кошти у касі – 30 тис. грн.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Ви співробітник аналітичного відділу. Ваше завдання визначити найефективніший спосіб розміщення тимчасово вільних коштів для клієнта – приватної особи. На ринку існують 2 варіанти вкладень, характеристики яких представлені у таблиці.

Назва фін. установи

Аваль

СИБ

Мінімальна сума вкладу

10000

10000

Ставка відсотка

21%

20%

Періодичність нарахувань

щоквартально

щомісячно

Мінімальний термін вкладу

5 років

5 років