Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 3

Надайте рекомендації щодо вибору фінансової установи.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви проводите аналіз інвестиційного портфеля фонду, що складається з двох акцій – AZST та STIR. За результатами попередніх розрахунків встановлено, що тижнева доходність AZST складає 0,75%±0,6%, а тижнева доходність STIR складає 0,6±0,45%. Визначте доходність та ризик портфеля якщо частка STIR складає 75%, при цьому кореляція доходності 2-х акцій складає 0,5. Надайте висновки та рекомендації щодо подальшої діяльності фонду.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви проводите оцінку вартості підприємства з метою його поглинання. Визначте ставку дисконтування для власного капіталу можливими методами та проаналізуйте отримані результати. Вихідні дані мають наступний вигляд:

1) річна ставка по депозитах для юридичних осіб - 7 %, по кредитах - 19 %;

2) середньорічний приріст індексу ПФТС - 25 %;

3) коефіцієнт бета – 1,08;

4) структура специфічних ризиків наступна: масштаб підприємства – 3%, структура інвестованого капіталу – 2 %, інші специфічні ризики – 15 %.

Зробіть висновки відносно доцільності застосування існуючих методів оцінки ставки дисконтування в умовах функціонування економічних відносин України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Ваш контрагент розрахувався за поставлену продукцію в розмірі 25000 грн. векселем на суму 30000 грн. з погашенням через 5 місяців. Через 3 місяці банк пропонує викупити у Вас вексель за ціною 26500 грн. Чи буде така операція фінансово вигідною? Відповідь поясніть та доведіть розрахунками.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Ви Управляючий інвестиційного фонду. До портфеля фонду входять цінні папери, параметри яких представлені у таблиці:

ЦП

Показник

3

4

5

10

Назва акції

ceen

msich

stir

unaf

Ціна акції на початок року

16,739

2455,2

83,56

255,58

Ціна акції на момент розрахунку

13,039

2205,7

93,989

270,93

Частка акції у портфелі

15%

25%

30%

30%

Сума дивідендів (грн. на 1 акцію)

1

100

10

10

Дата виплати дивідендів

1.05

1.06

1.07

1.12