Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

На фондовому ринку Ви продали ф’ючерсний контракт на індекс УБ за ціною 1210 грн. терміном на 6 місяців. Розрахуйте результат інвестиційної діяльності якщо ціна базового активу через 3 місяці складала 1050 грн., а через 6 місяців 1250 грн.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Визначте ринкову вартість підприємства, виходячи з наступних даних. Чистий грошовий потік підприємства на дату оцінку складає 120 тис. грн. Середньорічний приріст чистого грошового потоку – 5 %. Ставка дисконтування – 20 %.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви аналітик інвестиційного департаменту банку. Ваше завдання оцінити вартість власного капіталу компанії та оцінити її інвестиційні характеристики. На ринку доступна така інформація: Ставка рефінансування НБУ складає 10%, середньорічна доходність індексу УБ складає 20%,  за попередніми оцінками бета–коефіцієнт компанії знаходиться на рівні 0,9.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви проводите аналіз інвестиційного портфеля фонду, що складається з двох акцій – ALMK та STIR. За результатами попередніх розрахунків встановлено, що тижнева доходність ALMK складає 0,5%±0,6%, а тижнева доходність STIR складає 0,6±0,45%. Визначте доходність та ризик портфеля якщо частка STIR складає 60%, при цьому кореляція доходності 2-х акцій складає 0,6. Надайте висновки та рекомендації щодо подальшої діяльності фонду.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви працюєте оцінювачем, для прийняття рішення про можливість інвестування коштів у діяльність підприємства А, необхідно провести оцінку його бізнесу. Для цього визначте ставку дисконтування для інвестованого капіталу підприємства при наступних умовах:

1) Фінансова звітність підприємства має такий вигляд:

Об’єкт

Сума, тис. грн.

Статутний капітал

350

Забезпечення майбутніх виплат і платежів

20

Нерозподілений прибуток

15

Додатковий капітал

35

Доходи майбутніх періодів

8

Довгострокові кредити банку

110

Дебіторська заборгованість

35

Кредиторська заборгованість

70

Грошові кошти

12

Інші поточні зобов'язання

16

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
282 Kb
Скачали:
0