Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 2

2) річна ставка по депозитах для юридичних осіб - 8 %, по кредитах - 23 %.

3) структура специфічних ризиків інвестування коштів у діяльність підприємства А має такий вигляд: середня ефективність менеджменту - 2 %; географічна диверсифікованість - 1 %, ступінь фінансового ризику – 2,5 %, інші ризики - 14 %.

Зробіть висновки про ризиковість інвестування коштів у діяльність підприємства А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                        Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Чи вигідно інвестувати в індексний портфель з метою мінімізації інвестиційного ризику? Обґрунтуйте відповідь з позиції теорії ефективного ринку.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Інвестор має намір придбати підприємство за 400 млн. грн. При цьому він вкладає 250 млн. грн. власних коштів, а на інші 150 млн. грн. залучає позиковий капітал під 14% річних.

Визначити норму прибутку на власний капітал з урахуванням залучення позикових коштів, виходячи із середньорічного доходу від інвестицій у розмірі 60 млн. грн. Зробити висновки щодо ефективності залучення позикових коштів під зазначений відсоток.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви співробітник аналітичного відділу. Ваше завдання визначити найефективніший спосіб розміщення тимчасово вільних коштів для клієнта – приватної особи. На ринку існують 2 варіанти вкладень, характеристики яких представлені у таблиці.


Назва фін. установи

СВЕД

Ексім

Сума вкладу

5000

10000

Ставка відсотка

10,3%

20%

Періодичність нарахувань

2 раз в рік

4 рази в рік

Мінімальний термін вкладу

2 роки

2 роки