Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 19

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

з дисципліни

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

для слухачів магістратури 1-го року навчання за спеціальністю 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці»

Факультету економіки і права

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, к.е.н., доц.                                                     Г.М.Фадєєва

кількість примірників (українською мовою) – __ екземплярів

критерії оцінювання – 1 екземпляр


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра Управління

фінансовими послугами

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

з дисципліни

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

для слухачів магістратури 1-го року навчання за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» Фінансового факультету

Напрям підготовки «Менеджмент фінансових послуг»

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик

кількість примірників (українською мовою) – 30 екземплярів

критерії оцінювання – 1 екземпляр