Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 5

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Ви торговець цінними паперами. 12.10.10 Ви продали акції Укранафти за ціною 110 грн. за акцію, а 12.11.10 купили їх за ціною 100 грн. за акцію. Визначте місячну доходність.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Ви Управляючий інвестиційного фонду. До портфеля фонду входять цінні папери, параметри яких представлені у таблиці:

ЦП

Показник

1

2

3

4

Назва акції

almk

stir

azst

mmki

Номінальна ціна акції

0,1

10

0,5

0,1

Ціна акції на початок року

0,3006

83,56

4,1858

3,631

Ціна акції на момент розрахунку

0,1688

93,989

2,7842

1,1694

Частка акції у портфелі

25%

25%

25%

25%

Сума дивідендів (грн. на 1 акцію)

0,01

10

0,1

0,1

Дата виплати дивідендів

1.02

1.07

1.09

1.10

Розрахуйте дохідність фонду з початку року на дату 30.06 (кінець другого кварталу). Зробіть висновки про ефективність управління якщо індекс УБ зріс на 25%.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви аналітик інвестиційного департаменту банку. Ваше завдання оцінити вартість власного капіталу компанії та оцінити її інвестиційні характеристики. На ринку доступна така інформація: Ставка рефінансування НБУ складає 9,5%, середньорічна доходність індексу УБ складає 15%,  за попередніми оцінками бета–коефіцієнт компанії знаходиться на рівні 2.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Для можливості своєчасного погашення кредиту власники підприємства ухвалили рішення щодо його продажу. Необхідні строки продажу - 3 місяці, при цьому, нормальний строк експозиції для продажу подібного підприємства становить 12 місяців.

Реалізація майна проводиться через біржові торги, оплата послуг біржі становить 1 % від ринкової вартості майна. Балансова вартість активів підприємства становить: нерухоме майно - 100 тис. грн., обладнання - 70 тис. грн., нематеріальні активи - 40 тис. грн.; зобов'язання підприємства представлені наступними позиціями: довгострокові кредити банків - 60 тис. грн., кредиторська заборгованість - 25 тис. грн. У результаті проведення оціночних процедур встановлено, що ринкова вартість нерухомого майна в середньому на 15 % вище балансової, рухомого - на 10 %.