Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 13

Об’єкт

Сума, тис. грн.

Дебіторська заборгованість

35

Доходи майбутніх періодів

5

Додатковий капітал

47

Нерозподілений прибуток

7

Довгострокові кредити банку

150

Статутний капітал

320

Забезпечення майбутніх виплат і платежів

15

Інші поточні зобов'язання

3

Грошові кошти

6

Кредиторська заборгованість

81

2) річна ставка по депозитах для юридичних осіб - 7 %, по кредитах - 22 %.

3) середньорічна прибутковість ринку капіталу, розрахована на основі індексу ПФТС - 25 %, коефіцієнт бета - 1,05.

Зробіть висновки про ризиковість інвестування коштів у діяльність підприємства А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Ви вирішили отримати кредит на закупку обладнання у розмірі 10000 грн. Термін кредиту – 5 років, відсоткова ставка – 18%, періодичність нарахування та виплати – щоквартально, схема виплати – вся сума рівними частинами. Визначте розмір щоквартального платежу.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Інвестор має намір придбати підприємство за 200 млн. грн. При цьому він вкладає 140 млн. грн. власних коштів, а на інші 60 млн. грн. залучає позиковий капітал під 12% річних.

Визначити норму прибутку на власний капітал з урахуванням залучення позикових коштів, виходячи із середньорічного доходу від інвестицій у розмірі 25 млн. грн. Зробити висновки щодо ефективності залучення позикових коштів під зазначений відсоток.