Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 16

Критерії оцінки завдання 1:

0

Завдання не вирішено (немає вірної відповіді)

1

Завдання вирішено правильно

Критерії оцінки завдання 2:

0

Завдання не вирішено зовсім або вирішено концептуально неправильно

1

Процедура вирішення завдання (алгоритм, формули) в цілому правильна. Немає правильної (обґрунтованої) відповіді.

2

Завдання вирішено правильно

Критерії оцінки завдань 3 та 4:

0

Завдання не вирішено зовсім або вирішено концептуально неправильно

1

При розв’язанні допущені помилки, але загальний підхід до вирішення завдання свідчить про володіння студентом мінімальним рівнем знань з поданого матеріалу

Завдання вирішено правильно не в повному обсязі (менше 50%)

1,5

Процедура вирішення завдання (алгоритм, формули) правильна, містяться певні математичні помилки. Немає правильної (обґрунтованої) відповіді.

Завдання вирішено правильно не в повному обсязі (більше 50%)

2

Завдання вирішено правильно

2,5

Завдання вирішено правильно. Подано висновок за отриманими результатами

Критерії оцінки завдання 5:

0

Завдання не вирішено зовсім або вирішено концептуально неправильно

1

При розв’язанні допущені помилки, але загальний підхід до вирішення завдання свідчить про володіння студентом мінімальним рівнем знань з поданого матеріалу

Завдання вирішено правильно не в повному обсязі (менше 50%)

2

Процедура вирішення завдання (алгоритм, формули) правильна, містяться певні математичні помилки.

Не достатньо проведений аналіз отриманих показників

Завдання вирішено правильно не в повному обсязі (більше 50%)

3

Завдання вирішено правильно. Не подано висновок

4

Завдання вирішено правильно, використані практично всі можливі засоби для досягнення мети (як розрахункові так і аналітичні), загальний висновок обґрунтований.

В усіх компромісних випадках використовується дробова частка балу.