Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 17

Після сумування балів, їх загальна кількість округлюється до цілого за загальними правилами округлення.

Якщо студент не вирішив жодного завдання, його екзаменаційна робота оцінюється в 1 бал.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Ви вирішили отримати кредит на закупку обладнання у розмірі 10000 грн. Термін кредиту – 5 років, відсоткова ставка – 18%, періодичність нарахування та виплати – щоквартально, схема виплати – вся сума рівними частинами. Визначте розмір щоквартального платежу.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Інвестор має намір придбати підприємство за 200 млн. грн. При цьому він вкладає 140 млн. грн. власних коштів, а на інші 60 млн. грн. залучає позиковий капітал під 12% річних.

Визначити норму прибутку на власний капітал з урахуванням залучення позикових коштів, виходячи із середньорічного доходу від інвестицій у розмірі 25 млн. грн. Зробити висновки щодо ефективності залучення позикових коштів під зазначений відсоток.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви співробітник аналітичного відділу. Ваше завдання визначити найефективніший спосіб розміщення тимчасово вільних коштів для клієнта – приватної особи. На ринку існують 2 варіанти вкладень, характеристики яких представлені у таблиці.

Назва фін. установи

Альфа

Приват

Мінімальна сума вкладу

5000

10000

Ставка відсотка

20,8%

20%

Періодичність нарахувань

1 раз в рік

2 рази в рік

Мінімальний термін вкладу

2 роки

2 роки

Надайте рекомендації щодо вибору фінансової установи.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали