Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 10

Порівняйте результати отримані з використанням різних методів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

ПАТ "Постройко" випустило 10 млн. звичайних акцій номінальною вартістю 1 грн. і 1 млн. грн.. привілейованих акцій, номінальною вартістю 2,5 грн. На поточну дату ринкові котирування звичайних акцій – 15 грн., привілейованих – 22 грн. Визначте статутний капітал та ринкову капіталізацію компанії.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Ви управляючий інвестиційного фонду. До портфеля фонду входять цінні папери, параметри яких представлені у таблиці:

ЦП

Показник

1

4

7

8

Назва акції

almk

msich

azst

mmki

Номінальна ціна акції

0,1

1000

0,5

0,1

Ціна акції на початок року

0,3006

2455,2

4,1858

3,631

Ціна акції на момент розрахунку

0,1688

2205,7

2,7842

1,1694

Частка акції у портфелі

30%

25%

20%

25%

Ставка дивідендів

10%

20%

15%

10%

Дата виплати дивідендів

1.02

1.06

1.09

1.11