Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 8

Надайте рекомендації щодо вибору фінансової установи.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви аналітик інвестиційного департаменту банку. Ваше завдання оцінити вартість власного капіталу компанії та оцінити її інвестиційні характеристики. На ринку доступна така інформація: Ставка рефінансування НБУ складає 10,25%, середньорічна доходність індексу УБ складає 20%,  за попередніми оцінками бета–коефіцієнт компанії знаходиться на рівні 0,5.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви фахівець з управління активами та приймаєте рішення про купівлю облігації. Ваш контрагент пропонує Вам (30.09.2010 року) облігації FER–13  (погашення облігацій 30.09.2012 року) за ціною 90% номіналу. Ставка купона за цими облігаціями  складає 10% річних з щоквартальною виплатою. За Вашими оцінками ринкова доходність до погашення складає 15 %.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви проводите аналіз інвестиційного портфеля фонду, що складається з двох акцій – ALMK та STIR. За результатами попередніх розрахунків встановлено, що тижнева доходність ALMK складає 0,5%±0,6%, а тижнева доходність STIR складає 0,6±0,45%. Сформуйте оптимальний портфель фонду кореляція доходності 2-х акцій складає 0,6. Надайте висновки та рекомендації щодо подальшої діяльності фонду.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Завдання 1 (стереотипне) – максимальна оцінка 1 бал

Ви маєте намір придбати підприємство. Визначте його вартість, виходячи з наступних даних: необоротні активи складають 80 тис. грн., дебіторська заборгованість – 15 тис. грн., запаси – 8 тис. грн., довгострокові кредити банків – 50 тис. грн., кредиторська заборгованість – 4 тис. грн.

Завдання 2 (стереотипне) – максимальна оцінка 2 бали

Ви співробітник аналітичного відділу. Ваше завдання визначити найефективніший спосіб розміщення тимчасово вільних коштів для клієнта – приватної особи. На ринку існують 2 варіанти вкладень, характеристики яких представлені у таблиці.

Назва фін. установи

Ощадбанк

Сбербанк

Мінімальна сума вкладу

10000

10000

Ставка відсотка

21%

20%

Періодичність нарахувань

2 раз на рік

щоквартально

Мінімальний термін вкладу

3 роки

3 роки