Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 9

Надайте рекомендації щодо вибору фінансової установи.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Визначити вартість підприємства порівняльним підходом, використовуючи мультиплікатор EV/A (відношення вартості підприємства до величини його активів). Балансова вартість активів об'єкта оцінки становить 3 млн. грн.

Для оцінки обрано два об'єкти-аналоги, які мають наступні характеристики, наведені у таблиці (тис. грн.):

Показник

Аналог 1

Аналог 2

Ринкова капіталізація

1400

2200

Дебіторська заборгованість

250

120

Основні засоби

900

1100

Нематеріальні активи

65

10

Довгострокові кредити банків

80

120

Резервний капітал

30

45

Готова продукція

80

135

Показник

Аналог 1

Аналог 2

Векселі видані

25

65

Векселі отримані

30

80

Грошові кошти  в касі

7

12

Для порівнянності умов інвестування в активи об’єкта оцінки та об'єктів-аналогів оцінювачем прийнято рішення про коректування значень мультиплікаторів таким способом: 1 аналог - убік збільшення на 15 %, 2-й аналог - убік  зниження на 25%.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви фахівець з управління активами та приймаєте рішення про купівлю облігації. Ваш контрагент пропонує Вам (30.09.2010 року) облігації XXIC–14  (погашення облігацій 31.03.2014 року) за ціною 85% номіналу. Ставка купона за цими облігаціями  складає 12% річних з щоквартальною виплатою. За Вашими оцінками ринкова доходність до погашення складає 18 %.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви директор компанії з управління активами та приймаєте рішення щодо стратегії інвестування активів. Департамент інвестиційного аналізу в стратегічному прогнозі виявив наступні можливі сценарії розвитку: зростання індексу фондового ринку на 10% за рік, зростання на 15% за рік, зростання індексу на 25% за рік. Доходність депозитів на вітчизняному ринку очікується на рівні 18% річних. Ви розглядаєте наступні варіанти співвідношення активів інвестованих в індексний портфель та депозити – 3:1; 1:1; 1:3. Визначте оптимальну стратегію за будь-яким відомим Вам методом, за умови, що сценарії розвитку економіки мають однакову ймовірність.