Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 18

Завантаження лаку ПФ - 060 виробляються за допомогою вагового мірника. Розчинник завантажується за допомогою лічильників-дозаторів.

Для очищення емалі обрані патронні фільтри типу “Куно” зі змінними фільтрувальними елементами з волокнистого матеріалу одноразового використання. Внаслідок великої товщини стінки патрона в таких фільтрах виключене випадкове проскакування великих часток.

У процесі фільтрування емаль тече через довгі канали малого перетину пронизуючу товсту стінку патрона. У потоці емалі виникають більші дотичні напруження, і тому одночасно з фільтруванням протікають процеси додаткового диспергування пігментів.

Для транспортування  суспензії й готової емалі використаються шестерні насоси. У корпусі такого насоса укладені дві шестірні, одна йз яких (провідна) приводиться в обертання від електродвигуна. Коли зуби шестірні виходять із зачеплення, утвориться розрядження, під дією якого відбувається усмоктування пасти або готової емалі. Ці матеріали надходять у корпус, захоплюються зубами шестірні й переміщаються  уздовж стінок корпуса в напрямку обертання. В області, де зуби знову входять у зачеплення, паста й готова емаль витісняються й надходять у трубопровід [7].

8.2 Розрахунок кількості устаткування

8.2.1 Розрахунок дисольверів

,

де      vp – робітник об'єм дисольвера, м3;
 vn – об'єм дисольвера, м3;
 j – коефіцієнт  заповнення.

Vp = 3,2 × 0,55 = 1,76м3.

Продуктивність емалі добова:

Кількість "концентрованої" пігментної пасти на добу:

Gп.п.= 5000 × 0.3991/260 = 7675 кг/доб = 7.675 т/доб.

лак ПФ-060                      100-42,8           х = 4581 кг,

                                                  10703-x

уайт-спирит                     100-5,02           х = 537 кг,

                                                  10703-x

диоксид титану                100-48,38         х = 5178 кг,

                                                  10703-х

білила цинкові                 100-3,64           х = 390 кг,

                                                  10703-х

ультрамарин                    100-0,16           х = 17 кг,

                                                  10703-х

Добовий об'єм продуктів, що переробляють:

,

де G – маса i-го компонента, кг;

       ri - щільність i-го компонента, кг/м3

Кількість апаратів:

,

де      VC – добовий об'єм продуктів, що переробляють, м3
; ( - час проведення процесу, ч
; Vp - робітник об'єм апарата, м3
; 16 - тривалість робочого дня, ч.

n=1,15*(6,2*3/1,76*14)=0,87=1шт.

Таблиця 8 - Норми часу по апарату дисольвер

Стадії процесу й компоненти

Завантаження, кг

Час, ч

Лак ПФ-060

1299

0,5

Уайт-спирит

152

0,2

Диоксид титану

1468

1

Білила цинкові

110

Ультрамарин

5

Перемішування

3034

0,8

Вивантаження

3034

0,5

Разом

3034

3

           8.2.2 Розрахунок змішувачів постановки "на тип"

,

де      vp – робітник об'єм змішувача, м3;
 vn – об'єм змішувача, м3;
 j – коефіцієнт  заповнення.

Vp = 8 × 0,8 = 6,4м3.

Продуктивність емалі добова:

Пр=5000/265=19т/сут= 19000 кг/сут.

Кількість по компонентах:

лак ПФ-060                      100-40,99         х = 7788,1 кг,

                                                  19000-х

«пігментна суспензія»     100-5633          х = 10702,7 кг,

                                                  19000-х

сикатив                             100-2,67           х = 507,3 кг,

                                                  19000-х

присадка                           100-0,01           х = 1,9 кг,

                                                  19000-х

 Добовий об'єм продуктів, що переробляють:

,

де      G – маса i-го компонента, кг;
 ri - щільність i-го компонента, кг/м3.

Vc=7788,1/1110+10702,7/1724+507,3/900+1,9/1=16м3.

Кількість апаратів:

,