Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 5

·  диспергування отриманої пасти (перетир);

·  розведення пігментної пасти додатковою кількістю лаку й доведення до необхідних кондицій по в'язкості, сухому залишку, кольорам (колеровка) та іншим властивостям – одержання фабрикату (емалі, фарби й ін.);

·  очищення від сорности, великих часток й ін. (на фільтрах, центрифугах й ін.);

·  розфасовка [6].

Диспергування пігментів у плівкотвірному проводиться з метою доведення розмірів пігментних частинок до необхідного ступеня дисперсності, рівномірного розподілу в об'ємі плівкотвірного й стабілізації пігментних частинок для запобігання повторної агрегації.

Процес диспергування пігментів у лаках складається з ряду фізико-хімічних перетворень, що частково накладаються в часі.

Явища, що визначають процес диспергування пігментів у лаках: змочування починається відразу після сполучення пігменту з рідкою плівкотвірною системою - лаком. Цей процес треба розглядати як вибіркове змочування, оскільки він супроводжується витисненням із твердої поверхні, а з пор агрегатів пігментів адсорбованих й оклюдованих вологи й газів повітря. Для реалізації повного змочування потрібен тривалий час. При змочуванні пігментів з'являються різні види гістерезису змочування (кінетичні, порядкові, дисперсійні). Тому збільшення тривалості стадії приготування замісу звичайно позитивно позначається на диспергуванні, оскільки змочування - мимовільний процес, у замішувальній машині здійснюється лише інтенсивне перемішування. У міру розвитку змочування створюються умови для наступного руйнування агрегатів.

Дезагрегація великих агрегатів відбувається в результаті появи розклинювального тиску в порах агрегатів і зниження контактної міцності внаслідок адсорбції. Дезагрегація полегшується інтенсивним механічним впливом на пасту. При цьому агрегати подрібнюються до первинних кристалів. Стабілізація пігментної суспензії здійснюється за рахунок адсорбції на твердій поверхні поверхнево-активних компонентів плівкотвірної системи [1].

Адсорбція є необхідною умовою ефективного протікання процесу диспергування й зрушення дисперсійної рівноваги вправо. Швидкість диспергування визначається швидкістю адсорбції, чим вище швидкість адсорбції, тим вище швидкість диспергування.

При адсорбції дуже важлива роль розклинювальної дії адсорбційних шарів, у результаті чого протікає процес пептизації пігментних агрегатів, тобто зменшення їхніх розмірів навіть без механічного впливу.

Вимоги до дисперсного середовища для диспергування пігментів у розчинах плівкотвірного:

1) пігментні частки повинні містити адсорбційні центри, на які може адсорбуватися наявна конкретна плівкотвірна речовина;

адсорбційна відповідність повинна бути як якісною, так і кількісною, тобто кількість плівкотвірного повинна бути такою, щоб закрити не менш половини поверхні пігментної частинки; надзвичайно важливо, щоб була хемосорбційна взаємодія між пігментом і плівкотвірним, тому що в процесі  між пігментом і плівкотвірним повинна бути адсорбційна відповідність, диспергування виникають високі зсувні зусилля, у результаті яких фізично адсорбоване плівкотвірне може бути десорбовано;

2) молекулярна маса плівкотвірного, у якому протікає процес диспергування, повинна бути в межах від 1 до 3 тисяч одиниць;

якщо плівкотвірне добре адсорбується, а молекулярна маса його менш 1000 од., то утворяться тонкі адсорбційні шари, через які можлива інтенсивна взаємодія пігментних частинок й у цьому випадку буде повторна агрегація з утворенням коагуляційних структур;

 для того, щоб система не була здатна до повторної агрегації, необхідна певна товщина адсорбційно-сольватного шару, що буде перешкоджати коагуляції пігментних часток; якщо молекулярна маса плівкотвірного буде вище 3000 од, то будуть утворюватися товсті сольватні шари, і , хоча вони будуть перешкоджати повторній агрегації, одночасно вони будуть слугувати начебто амортизаторами, які погано передають зусилля тіл, що мелють, на пігментний агрегат;

3) розчинники повинні добре сольватувати плівкотвірне й підготовляти його до адсорбції. Швидкість і величина адсорбції, тому залежать як від природи розчинника, так і від концентрації плівкотвірного в даному розчиннику;