Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 10

Ультрамарин                                     0,09

Сикатив                                             2,64

Уайт-спирит                                      2,83

Флотореагент                                    0,01

Разом                                              100.00

;     сума пігментів = 29,68 м,

.

Ш Розрахунок рецептури "концентрованої" пасти.

Розрахунок КОКП пігментів по МI.

Маслоємність суміші розраховується з нижченаведеної рецептури

Компоненти                              Мас. %      MI, г/100м

TiО2                          23,54         79,31         17

Прокаль                   4,00           13,48         33

Цинк. Білила           2,05           6,91           13

Ультрамарин           0,09           0,3             40

РАЗОМ                    29,4           100           

MIсм = 17 × 0,7931 + 13 × 0,0691 + 40 × 0,003 + 33 ·0,1348= 18,951 г/100г,

,

де dn, ρl – відповідно густина суміші пігментів і густина лаку

ОКП = 0.8 × КОКП = 55.39 × 0.8 = 44.31 %

Рецептура            % обємні      ρ, г/м3

Пігменти               44.31   *    3.73  = 165.28

Основа лаку          55.69   *    1.1   =  61.26

Лак = основа лаку / 0.53 = 61.26/ 0.53 = 115.58

Розчинник = 61.26/0.35 – 115.58 = 59.45

Рецептура                      % мас.

Пігменти     165.28           48.57

Лак               115,58           33.96

Розчинник    59.44            17.47   

Разом            340.30           100

Рецептура "концентрованої" пасти по компонентах, % мас.

Компоненти                  Мас.%

Диоксид титану              38.52

Прокаль                           6.55

Ультрамарин                   0.15

Білила цинкові                 3.35

Лак                                   33.96

Уайт-спірит                     17.47

Разом                              100.00

IV Розрахунок рецептури емалі для постановки "на тип"

Згідно рецептурі II, для 31.4 (%мас) пігментної суміші необхідно 68.6 (%мас) лаку, а для 48.57(%мас)  пігментної суміші – Х  (%мас)  лаку.

Х = 106.11 (%мас) .

Кількість лаку, яку необхідно додати : 106.11 – 33.96 = 72.15.

Рецептура           ………..       % мас.

"Конц." паста      100             58.09

Лак                       72.15           41.91

Разом                   172.15        100.00

Рецептура постановки "на тип" кінцевого продукту

Компонент

В.ч.

"Концентрована" паста

56.59

Лак

40.83

Сикатив

2.57

Флотореагент

0.01

Разом

100.00

4 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Й СИРОВИНИ

Емаль ПФ-115 біла випускається згідно з ГОСТ 6465-76 "Емалі ПФ-115". За своєю якістю емаль повинна відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Технічна характеристика емалі ПФ-115

Найменування показника

Норма

1. Колір плівки емалі

Повинна перебувати в межах допуску затвердженого зразка кольору

2. Зовнішній вигляд плівки

Після висихання емаль повинна утворювати гладкооднорідну, без розшаровування, патьоків, зморшок і сторонніх включень поверхні. Допускається невелика шагрень

3. Блиск покриття за фотоелектричним блискоміром, %

Не менше 50

4. Умовна в'язкість за вискозиметром ВЗ-246 при 200С, не менше, с

80-20

5. Масова частка нелетучих речовин, %

57-68

6. Ступінь розведення до в'язкості 28-30 за по вискозиметром ВЗ-246, %, не більше, с

20

7. Ступінь перетиру, не більше, мкм

25

8. Вкривність у перерахуванні на суху плівку, не більше, г/м2

100

 Найменування показника

Норма

9. Час висихання при t=20±20C, не більше, година:

- до ступеня 1

12

- до ступеня 3

24

10. Вигін покриття, не більше, мм

1

11. Міцність покриття при ударі на приладі УД-1, не менше, см

40

12. Твердість покриття по маятниковому приладі, не менше, ум.од.

0,25

13. Стійкість покриття при t=20±20C до дії води, не менше, година

2

14. Стійкість покриття до дії 0,5% розчину мийного засобу, не менше, хв

15

15. Адгезійна міцність, не більше, бали

1

16. Стійкість покриття при t=20±20C, до статичного впливу, година

24

17. Здатність покриття шліфуватися

Повинне допускати шліфування