Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 16

Табл..6.4   Сводна таблиця матеріального балансу виробництва емалі  в перерахунку на вихідну сировину (на завантаження змішувача та на 1 т емалі)

Компоненти

На завантаження змішувача, кг

На одну тону емалі, кг

Завант.

Втрати

Вихід

Завант.

Втрати

Вихід

Лак ПФ-060

5585.02

93,32

5491.7

608.38

10.17

59821

Диоксид титану

2051.45

34.28

2017.17

223.48

3.736

219.744

Прокаль

348.83

5.83

343.0

38.00

0.635

37.365

Цинк.білила

178.41

2.98

175.43

19.44

0.325

19.115

Ультрамарин

8.00

0.134

7.866

0.87

0.014

0.856

Уайт-спірит

930.4

15.55

914.85

101.36

1.694

99.666

Сикатив

232.8

3.89

228.91

25.36

0.424

24.936

Флотореагент

1.0

0.016

0.984

0.11

0.002

0.108

 ВСЬОГО

9336

156

9180.0

1017.0

17.0

1000.0

6.4 Розрахунок втрат сировини

Втрати знаходимо за пропорцією:

Лак ПФ-060           9336.0 – 5585.01

                                  156 – Х                 Х = 93.32 кг.

Далі аналогічно по компонентах:

Диоксид титану       34.28 кг;

Прокаль                    5.83 кг;

Цинк.білила             2.98 кг;

Ультрамарин           0.134 кг;

Уайт-спірит               15.55 кг;

Сикатив                      3.89кг;

Флотореагент              0.016 кг.

ВСЬОГО          156 кг.

Вихід знаходимо шляхом віднімання втрат від завантаженого.

Перераховуємо завантаження, втрати та вихід на 1 т емалі.

Витратна норма складає:

9336 – 9180

     Х – 1000                                              Х = 1017 кг.

Лак ПФ-060         5585.02 – 9336

                                       Х – 1017               Х = 608.38 кг.

Далі по компонентах:

Диоксид титану        223.48 кг; 

Прокаль                      38.0 кг;

Цинк.білила                19.44 кг;

Ультрамарин               0.87 кг;

Уайт-спірит                101.36 кг;

Сикатив                        25.36 кг;

Флотореагент                0.11 кг.

ВСЬОГО                       1017 кг.

Втрати знаходимо за пропорцією:

Лак ПФ-060                  1017 – 608.38

                                           17 – Х                Х = 10.17 кг.

Далі по компонентах:

Диоксид титану         3.736  кг; 

Прокаль                       0.635 кг;

Цинк.білила                 0.325 кг;

Ультрамарин                0.014 кг;

 Уайт-спірит                  1.694 кг;

Сикатив                          0.424 кг;

Флотореагент                 0.002 кг.

ВСЬОГО                        17 кг.

Вихід знаходимо шляхом віднімання втрат від завантаженого.

7 Тепловий РОЗРАХУНОК

У даному дипломному проекті проведений тепловий розрахунок бісерного млина з використанням спеціально розробленої програми електронно-обчислювальної машини.

Тепловий розрахунок показав наступні результати:

- тепло, що витрачає на готування 1т емалі, кДж   24668.59

- тепло, що витрачає на нагрівання бісеру, кДж   101713.9

- тепло, що витрачає на нагрівання контейнера з мішалкою, кДж   4439.572

- загальна кількість тепла з обліком 10% втрат, кДж   143904.3

Результати енергетичних розрахунків використалися в економічній частині проекту.

Тепловий розрахунок представлений у додатку Б.

8. ОПИС І РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ УТАТКУВАННЯ

8.1 Опис устаткування

У відповідності зі схемою технологічного процесу (додаток А) попереднє змішання пігменту й плівкоутворювального виробляється в апарату типу дисольвер об'ємом 3,2м3.