Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 15

Сикатив                                V = 25.7/1200 = 0.021 м3.

Флотореагент                        V = 0.1/1000 = 0.0001 м3.

∑V = 0.44 + 0.405 + 0.021 + 0.0001 = 0.8661 м3.

6.2.1 Завантаження в змішувач

1000 кг – 0.8661 м3

    Х кг – 8 м3                      Х = 9227.9 кг.

По компонентах:

Лак ПФ-060                           40.83 – 100

                                                    Х – 9227.9           Х = 3775.5 кг.                     

"Концентрована" паста      5218.7 кг.

Сикатив                                  232.8 кг.

Флотореаент                              1.0 кг.

ВСЬОГО                               9228.0 кг.

Одержані дані по завантаженню компонентів вносимо в таблицю 6.3.

Табл. 6.3   Матеріальний баланс змішувача постановки "на тип"    

Стадії процесу та компоненти

Завантажено, кг

Втрати, кг

Вихід, кг

1. Завантаження сировини та напівфабрикату:

Лак ПФ-060

3776.5

1.0

3775.5

“Концентрована” паста

5219.7

1.0

5218.7

Сикатив 

232.8

-

232.8

Флотореагент 

1.0

-

1.0

                         ВСЬОГО

9230.0

2.0

9228.0

2. Перемішування та постановка “на тип”

9228.0

2.0

9226.0

3. Фільтрація та фасування

9226.0

46.0

9180.0

ВСЬОГО

9228.0

48.0

9180.0

РАЗОМ

9230.0

50.0

9180.0

6.3.2 Розрахунок втрат сировини

Розрахунок втрат сировини ведемо по компонентах  на одне завантаження змішувача постановки "на тип" на стадіях постановки на «тип», фільтрування та фасування:

Втрати лаку                                          9228.0 – 3775.5

                                                                     48 – Х               Х = 19.5984 кг.

Втрати «концентрованої» пасти        9228.0 – 5218.7

                                                                     48 – Х               Х = 27.1632 кг.

Втрати сикативу                                  9228.0 – 232.8

                                                                      48 – Х               Х = 1.2336 кг.

Втрати флотореагенту                         9228.0 – 1.0

                                                                      48 – Х               Х = 0.0048 кг.

ВСЬОГО        48.0 кг.

6.3.3 Загальні втрати

Додаємо отримані втрати до втрат при завантаженні сировини та напівфабрикатів у змішувач і знаходимо загальні втрати:

Лак ПФ-060                          1 + 19.5984 = 20.5984 кг. 

"Концентрована" паста       1 + 27.1632 = 28.1632 кг.

Сикатив                                 0 + 1.2336 = 1.2336 кг.

Флотореагент                          0 + 0.0048 = 0.0048 кг.

ВСЬОГО                                                  50.0 кг.

Знаходимо завантаження компонентів у змішувач постановки на "тип" у перерахунку на вихідну сировину, втрати та вихід.

Завантаження лаку ПФ-060 складатиметься з суми лаку в "концентрованій" пасті та лаку в змішувачі. Так як витратна норма по "концентрованій" пасті складає 20.3 кг з 1 т, тоді

1  т    – 1020.3 кг

 5219.7 кг – Х кг                         Х = 5325.7 кг.

Або по компонентах згідно рецептурі III (стор. ХХ):

Лак ПФ-060                          1808.62 кг;  

 Диоксид титану                   2051.45 кг;

 Прокаль                                  348.83 кг;

Цинк.білила                            178.41 кг;

Ультрамарин                               8.00 кг;

Уайт-спірит                              930.40 кг.

ВСЬОГО                             5325.7 кг.

Тоді завантаження лаку складає:

∑ = 1808.62 + 3776.40 = 5585.02 кг.

На основі приведених розрахунків складаємо таблицю 6.4.