Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої

Страницы работы

Содержание работы

РЕФЕРАТ

Звіт про ДП: 67 с., 4 мал., 24 табл., 2 додатка

Ключові слова: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, ЛАКОФАРБНИЙ МАТЕРІАЛ, ЛАК, ЕМАЛЬ, ДИСПЕРГУВАННЯ.

Об’єктом

Цей дипломний проект присвячений розробці сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої. Здійснений аналіз літературних даних по сучасному стану процесу виробництва емалі й на підставі літературних і практичних даних, запропонована й обґрунтована технологічна схема виробництва емалей, проведені необхідні розрахунки устаткування, матеріальні й економічні розрахунки, а також передбачено забезпечення заходів щодо охорони праці й навколишнього середовища.

У результаті проведеної роботи, як показали техніко-економічні розрахунки, показане доцільність виконаної роботи.

Настоящий дипломный проект посвящен разработке современной технологии производства пентафталевых эмалей, в частности эмали ПФ-115 белой. Осуществлен анализ литературных данных по современному состоянию процесса производства эмали и на основании литературных и практических данных, предложена и обоснована технологическая схема производства эмалей, проведены необходимые расчеты оборудования, материальные и экономические расчеты, а также предусмотрено обеспечение мероприятий по охране труда и окружающей среды.

В результате проведенной работы, как показали технико-экономические расчеты, показано целесообразность выполненной работы.

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ

1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД……………………………………………………

1.1 Загальні відомості про алкідні емалі та лакофарбні матеріали на основі алкідів

1.2 Характеристика пентафталевих лаків. Хімізм. Метод одержання. Отвердження…………………………………………………………………….

1.3 Характеристика пігментів, що входять до складу емалі ПФ-115 біла.....

1.4 Виробництво емалі......................................................................................

1.5 Існуючі технологічні схеми одержання емалей.........................................

2 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ВИРОБНИЦТВА, СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОБЛАДНАННЯ…………………………..

2.1 Характеристика наповнювача "Прокаль"……………………………………….

2.2 Постановка задачі………………………………………………………………….

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА……………………….………………………

3.1 Вплив вмісту наповнювача "Прокальтм" на малярно-технічні властивості в сумішах з диоксидом титану …………………………………………………..

4 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ Й СИРОВИНИ

5 ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ.......................................

5.1 Прийом і дозування сировини....................................................................

5.1.1 Прийом і дозування пігментів.................................................................

5.1.2 Прийом і дозування рідкої сировини......................................................

5.2 Готування замісів пігментної суспензії......................................................

5.3 Диспергування пігментної суспензії...........................................................

5.4 Складання емалі й постановка її «на тип»..................................................

5.5 Фільтрація й фасовка емалі.........................................................................

6 МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛІ ПФ-115................

6.1 Складання матеріального балансу на стадіях готування «концентрованої пасти» та її диспергування в бісерному млині.............

6.2 Складання емалі..........................................................................................

7 Тепловий розрахунок……………………………………………………….

8 ОПИС І РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ..

8.1 Опис устаткування......................................................................................

8.2 Розрахунок кількості устаткування............................................................

8.2..2. 1 Розрахунок дисольверів......................................................................

8.2. 2 Розрахунок змішувачів постановки «на тип»........................................

8.2. 3 Розрахунок бісерних млинів...................................................................

9 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….

9.1 Розрахунок собівартості 1т емалі...............................................................

9.2 Розрахунок показників ефективності виробництва емалі ПФ-115....... 59

9.3 Розрахунок економічної ефективності.................................

10 ОХОРОНА ПРАЦІ......................................................................................

10.1 Основні принципи державної політики в області охорони праці...........

10.2 Промислова санітарія................................................................................

10.3 Техніка безпеки.........................................................................................

10.4 Пожежна безпека.......................................................................................

ВИСНОВОК......................................................................................................

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ..................................................................

ДОДАТоК А.....................................................................................................

Похожие материалы

Информация о работе