Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 19

де      VC – добовий об'єм продуктів, що переробляють, м;
       - час проведення процесу, ч;
  Vp - робітник об'єм апарата, м3;
  16 - тривалість робочого дня, ч.

n=1,15*(16*5,3/6,4*8)=1,9=2шт.

Таблиця 9 - Норми часу по змішувачі постановки "на тип"

Стадії процесу й компоненти

Завантаження, кг

Час, год

Лак ПФ-060

6398,5

2

"Концентрована паста"

8793,1

Сикатив

416,8

0,5

Флотореагент

1,6

0,1

Переваження

2

Постановка "на тип"

5

Вивантаження

1

Разом

10,6

7.2.3 Розрахунок бісерних млинів.

           Продуктивність бісерного млина по "концентрованій пасті" 600кг/ч.

"пігментної суспензії" у добу виробляється 10628 кг,

тоді, 10628/14=759кг/ч, отже, 759 / 600 = 1,3 = 2 апарати.

9 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛІ ПФ-115

9.1 Розрахунок виробництва емалі ПФ-115 білого кольору

Вихідні дані:

·  Об'єм виробництва емалі — 10000 т/рік

·  Інвестиційні витрати — 1500 тис. грн./рік

·  Ставка податку на прибуток —30%

·  Норми витрат сировини на 1т емалі і вартість 1т сировини наведені у таблиці 9.1.

9.1.1 Розрахунок вартості матеріальних ресурсів здійснюється по формулі:

                                              (9.1)

де Hі— норма витрат і-го компонента на 1 т продукту (кг/т);

Ці— вартість 1т і-го матеріалу (грн/т);

Ктр— коефіцієнт, який враховує транспортно-заготівельні витрати.

Норми витрат визначаються на основі матеріального балансу. Ціни встановлюються по даним діючого підприємства, прайс-листів. Ктр — приймається рівним 1.1.

Розрахунок вартості сировини і матеріалів здійснюється у формі таблиці 9.1:

Таблиця 9.1 – Розрахунок вартості матеріалів.

Найменування сировини і матеріалів

Норма витрат, кг/т

Ціна, грн/т

Вартість, грн/т

1

2

3

4

5

1

Лак ПФ-060 (с.о.-53%)

608.38

5905.07

3592.5

1

2

3

4

5

2

Діоксид титану

223.48

8900

1989

3

Прокаль

38

2100

79.8

4

Цинкові білила

19.44

16000

311.04

5

Ультрамарин

0.87

10000

8.7

6

Уайт-спірит

101.36

4800

486.5

7

Сикатив

25.36

12000

304.3

8

Флотореагент

0.11

21000

2.3

Разом

1017

_

6775

З урахуванням коефіцієнту транспортно-заготівельних витрат, вартість сировини складає:

Sм= 67751.1 = 7453 грн/т

9.1.2 Розрахунок собівартості 1т продукту проводиться по формулі:

                                                        (9.2)

де Sn— повна собівартість 1т продукту на діючим підприємстві;

α— частка витрат у собівартості.

Sn= 7453·100/95.8 = 7780 грн.

Структура собівартості емалі ПФ-115 білого кольору на діючому підприємстві та розрахунок по статтям калькуляції наведено у таблиці 9.2.

Таблиця 9.2 — Калькуляція собівартості однієї тони емалі

Статті калькуляції

Затрати

Питома вага затрат, %

Величина, грн.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Сировина та матеріали

95.8

7453

2

Енергія на технологічні цілі

1.82

141

3

Заробітна плата

0.041

3.2

4

Нарахування на заробітну плату основним робітникам

0.005

0.5

5

Витрати на підготовку та освоєння виробництва

0.004

0.4

6

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

0.32

25

7

Загально виробничі витрати

0.16

12.45

8

Загальногосподарські витрати

0.16

12.45

9

Інші виробничі витрати

0.32

25

10

Невиробничі витрати

1.37

107

Разом повна собівартість

100

7780