Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 21

8.  Ташинский В.И. й ін. Автоматика й автоматизація хіміко-технологічних процесів. - Харків: ХПИ, 1992м

9.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи й розділів дипломного проекту за курсом «Автоматика, автоматизація й АСУ ТП».

10.Закон України «Про охорону праці». - Київ, 1992р.

11.Лазарєв Н. В. Шкідливі речовини в промисловості. -  Москва: Хімія, 1976м, ч.II

12.ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.005-88. ССБТ. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги. Введений. 1.01.89р.

13.СНиП  2.04.05 - 86. Норма проектування. Опалення, вентиляція, кондиціонування повітря. - Москва: Стройиздат, 1985р.

14.Макаров В.Г. й інші. Охорона праці в хімічній промисловості. - Москва: Хімія, 1980р.

15.СНиП  II-4-79.  Природне й штучне висвітлення. Норми проектування. - Москва: Стройиздат, 1980р.

16.ДЕРЖСТАНДАРТ 12.003 - 83 ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки. - Введ. 01.01.84

17.ДЕРЖСТАНДАРТ 12.007.0.75  ССБТ. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки. - Введ. 01.01.78р.

18.Правила пристрою електроустановок / Міненерго СРСР. - Москва: Энергоатомиздат., 1987р.

19.Снип 2.06.02-85. Виробничі будинки промислових підприємств. Норми проектування. - Москва: Стройиздат, 1982р.

20.ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.004 - 91 ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги. -  Введ. 01.07.91

21.Снип 2.01.02 - 85. Протипожежні норми проектування будинків і споруджень. Норми проектування. - Москва: Стройиздат, 1982р.

22.Щербина Я.Я. Основи протипожежної техніки. - Київ: Высш. школа, 1981р.

23.ДЕРЖСТАНДАРТ 12.1.030-81 ССБТ. Електробезпечність. Захисне заземлення. Зануление - Введ. 01.01.80

24.Інструкція із пристрою молниезащиты будинків і споруджень. - РД 34.21.122 - 87

25.Шубін  А. Т. Цивільна оборона. - Москва: Вища школа, 1992р.

26.Методичні вказівки до виконання завдання по оцінці стійкості роботи об'єктів хімічної промисловості за курсом «Безпека життєдіяльності». МОУ, ХПИ, 1992р.

27.Буренин В.А. Основи промислового будівництва й санітарної техніки. - Москва: Вища школа, 1984р.

28.Підстава й фундаменти: Підручник для вузів / Н.В.Бершнов. - Москва: Вища школа, 1988р.

29.Снип 3.03.01-87. Несучі й конструкції, що обгороджують. - М: Госстройиздат, 1988р.

30.Будівельні матеріали. Довідник / Під ред. А.С.Боедогрева. - М: Стройиздат, 1989р.

31.Промислові будинки: Підручник для вузів. В 5 т. Т.5/Л.Ф.Шубін. - М: Стройиздат, 1986р.

32.Снип 3.04.01-87. Ізоляційні й оздоблювальні покриття. - М: Госстройиздат, 1988р.

33.Снип 1.01.01-82 - 1.01.03-82. Система нормативних документів у будівництві: Основні положення. - М: Стройиздат, 1983р.

34.Снип 2.03.13-88. Підлоги. - М: Госстройком СРСР, 1989р.

35.Методичні вказівки для курсового й дипломного проектування по темі: «Бізнес-план проектування цехів по виробництву високомолекулярних продуктів й їхніх похідних». - Харків, 1999р.

ДОДАТОК A

ДОДАТОК Б

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК БІСЕРНОГО МЛИНА

Дані уведені в програму

Розрахунок здійснюється по програмі Е.И.Ільїній

теплоємність бісеру прийнята (кдж/кг*ДО) .796

Дані пасти, що йде на диспергування

Компоненти, відсоток змісту в пасті, теплоємність кдж/кг*ДО

Лак ПФ-060                   43,69               2,3

Уайт-спірит                    0,05               2,14

TiО2  ……………………………… 49,3              0,706

ZnО                                  0,0369          .0,51

Ультрамарин                   0,016             0,753

ДАНІ РОЗРАХУНКУ

Тепло, що витрачає на готування 1т емалі, кдж 21639,39

Тепло, що витрачає на нагрівання бісеру, кдж 4409,792

Тепло, що витрачає на нагрівання контейнера з мішалкою, кдж 2736,334

Загальне кількості тепла з обліком 10% втрат, кдж 31664,07

Кількість води, необхідне для охолодження суспензії,

идущей на готування 1т емалі в кг 1306,347

Теплоємність суспензії 1,354307

Потужність Е/Двигуна, квт 4,892668

Енергія Е/дв, що витрачає на тепловтрати, кдж 86400.