Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 20

Величина витрат по кожній статті калькуляції емалі ПФ-115 білого кольору з прийнятою структурою та собівартістю розраховується по формулі:

                                                 (9.3)

де αі–– частка і– го елементу витрат у собівартості;

9.1.3 Розрахунок випускної собівартості 1т продукту проводимо по формулі:

                                              (9.4)

де R — рівень рентабельності до собівартості, %;

R = 20%.

1.2 — коефіцієнт, який враховує НДС, він дорівнює 20% від вартості виробника.

Ц =7780 (1 + 20/100)·1.2 = 11203 грн/т

9.1.4 Визначаємо виручку від реалізації заданого випуску продукції по формулі:

                                                              (9.5)

деV— об'єм виробництва, тон/рік.

Вр= 10000·11203 = 112030 тис.грн./рік

9.1.5 Визначаємо ПДВ на всю реалізовану продукцію по формулі:

                                           (9.6)

де β — ставка податку на добавлену вартість, (β= 20%).

ПДВ= 112030·20/120 = 18672 тис.грн./рік

9.1.6 Розрахунок поточних витрат на виробництво емалі ПФ-115 білого кольору здійснюється по формулі:

                                                               (9.7)

Sm = 7780·10000 = 77800 тис.грн./рік

9.1.7 Прибуток від реалізації продукції виробництва визначається по формулі:

                                                        (9.8)

Пр= 112030 – 18672 – 77800 = 15558 тис.грн/рік

9.1.8 Прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства, визначається по формулі:

                                                         (9.9)

де ПП— податок на прибуток по ставки 25%

ПЛ— інші платежі з прибутку, у розмірі 5%

ПП= 15558·25/100 = 3889.5 тис.грн./рік

ПЛ= 15558·5/100 = 777.9 тис.грн./рік

П = 15558·(1 - 35/100)= 10113 тис.грн./рік

9.1.9 Визначення коефіцієнта ефективності виробництва емалі ПФ-115 здійснюється по формулі:

                                            (9.10)

де I — інвестиційні витрати, які включають до себе виробничі витрати, витрати на придбання обладнання, вартість будинків і споруджень, кошти на сировині та матеріали, які необхідні для запуску процесу виробництва і ін.

Приймаємо I = 1500 тис.грн.

Ке= 112030-18672/(1500+77800/1+0,12) = 1.32

Пропоноване укладення коштів у виробництво емалі ефективно, тому що коефіцієнт ефективності більше 1.

10 ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВОК

У результаті виконання дипломного проекту:

1)  запропоновано й обґрунтована нова схема технологічного процесу одержання емалей напівбезперервним методом;

2)  удосконалено рецептуру диспергування пігментів методом "концентрованих паст";

3)  запропоновано використання більше великогабаритного встаткування, що дозволило зменшити кількість обслуговуючого персоналу на стадії виробництва наповнювача плівкоутворювального;

4)  виконано матеріальний й економічний розрахунки, які підтвердили доцільність рішень прийнятих у проекті;

5)  запропоновано систему заходів, що забезпечують безпеку ведення технологічного процесу й необхідних заходів по охороні навколишнього середовища.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1.  Охрименко И.С., Верхолавцев В.В. Хімія й технологія плівкоутворювальних речовин. - Ленінград: «Хімія», 1978р.

2.  Енциклопедія полімерів. - Москва: Видавництво Радянська енциклопедія, 1972р.

3.  Лившиц М.Л., Пшиалковский Б.И. Лакофарбові матеріали. - Москва: Хімія, 1982р.

4.  Сорокін М.Ф., Гочнова З.А., Шоде Л.Г. Хімія й технологія плівкоутворювальних речовин. - Москва: Хімія, 1989р.

5.  Гольдберг М.М. Матеріали для лакофарбових покриттів. - Москва: Хімія, 1972р.

6.  Индейкин Е.А., Ермилов П.И., Толмачев И.А. Пігменти й пигментированные лакофарбові матеріали. - Ленінград: Хімія, 1987р.

7.  Горловский И.А., Козулин Н.А. Устаткування заводів лакофарбової промисловості. - Ленінград: Хімія, 1980р.