Розробка сучасної технології виробництва пентафталевих емалей, зокрема емалі ПФ-115 білої, страница 14

Таблиця 6.2 Завантажні норми виробництва "концентрованої" пасти

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тону, кг

Завант.

Втрати

Вихід

Завант.

Втрати

Вихід

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Лак ПФ-060

835.0

14.88

820.12

345.76

6.88

338.88

Диоксид титану

951.0

20.40

930.6

393.8

8.45

385.35

Прокаль

161.0

3.32

157.68

66.67

0.45

66.22

Білила цинкові

83.0

1.84

81.16

34.36

0.76

33.60

Ультрамарин

4.0

0.36

3.64

1.66

0.22

1.44

Уайт-спірит

430.0

8.20

421.8

178.05

3.54

174.51

                ВСЬОГО

2464.0

49.0

2415.0

1020.3

20.3

1000.0

2464 – 2415 кг

X     –   1 т                Х = 1020.3

 Витратна норма складає 20.3 кг.

6.1.2 Розрахунок втрат

Перерахунок втрат 40 кг пасти у бісерному млині на вихідні компоненти відповідно до рецептури III (стор. ХХ):

100 – 33.96

 40  –   Х           Х = 13.58 кг – втрати лаку ПФ-060.

100 – 38.52

 40  –  Х            Х = 15.41 кг – втрати диоксиду титану.

100 – 6.55

  40 – Х             Х = 2.62 кг – втрати прокалю.

100 – 3.35

    40 – Х            Х = 1.34 кг – втрати цинкових білил

100 – 0.15

   40 – Х             Х = 0.06 кг – втрати ультрамарину

100 – 17.47

  40 – Х             Х = 7.00 кг – втрати уайт-спіриту.

6.1.3 Загальні втрати

Додаємо отримані втрати до втрат при завантаженні та вносимо в таблицю 6.2:

   втрати лаку                        13.58 + 1.3 = 14.88 кг;

   втрати диоксиду титану   15.41 + 5.0 = 21.41 кг;

   втрати прокалю                   2.62 + 0.7 = 3.32 кг;

   втрати цинк.білил              ..1.34.+.0.5 =.1.84 кг;

   втрати ультрамарину           0.06 + 0.3 =0.36 кг;

   втрати уайт-спіриту            7.0 + 1.2 = 8.2 кг.

              ВСЬОГО                                     49.0 кг.

6.1.4 Завантаження, втрати та вихід на 1 т «концентрованої» пасти

Завантаження лаку ПФ-060          2464 – 835

                                                      1020.3 – Х           Х = 345.76 кг.

Завантаження диоксиду титану    2464 – 951

                                                       1020.3 – Х           Х = 393.8 кг.

Завантаження прокалю                   2464 – 161

                                                        1020.3 – Х           Х = 66.67 кг.

Завантаження цинк.білил                2464 – 83

                                                         1020.3 – Х           Х = 34.36 кг.

Завантаження ультрамарину           2464 – 4

                                                          1020.3 – Х          Х = 1.66 кг.

Завантаження уайт-спіриту            2464 – 430

                                                        1020.3 – Х            Х = 178.05 кг.

Втрати:

Лак ПФ-060           49 – 14.88

                              20.3 – Х                  Х = 6.88 кг.

І так далі по всіх компонентах:

диоксид титану   8.45 кг;

прокаль                0.45кг;

цинк.білила          0.76 кг;

ультрамарин          0.22 кг;

уайт-спірит          3.54 кг;     

ВСЬОГО             20.3 кг.

Вихід знаходимо шляхом віднімання втрат від завантаженого.

6.2 Складання емалі

Для складання емалі вибираємо змішувач ємністю 10 м3, коефіцієнт заповнення 0.8.

 Робочий об’єм змішувача:

VP = Vn× φ = 10 × 0.8 = 8 м3.

Виходячи з рецептури складання емалі IV (стор. ХХ), знаходимо об’єм, який займає 1 т складаючих емалі:

Лак ПФ-060                         V = 408.3/929 = 0.44 м3.

"Концентрована" паста      V = 565.9/1395 = 0.405 м3.