Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ

«Обробка текстової інформації»

Частина 1

Харків  2001
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ

«Обробка текстової інформації»

для студентів спеціальності 7.091807

«Видавничо-поліграфічна справа»

усіх форм навчання

Частина 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою інженерної та

комп'ютерної графіки.

Протокол № 7 від 23.03.01

Харків  2001


Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» для студентів спеціальності 7.091807  «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання. Частина 1 /Упоряд. В.Ф.Челомбітько. - Харків: ХНУРЕ, 2001. - 44 с.

У п о р я д н и к       В.Ф.Челомбітько


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дані методичні вказівки розроблені для проведення лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» для студентів спеціальності 7.091807 «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання відповідно до робочої програми за курсом.

Предметом вивчення в курсі «Обробка текстової інформації» є програмні засоби і системи  підготовки текстової  інформації, новітні текстові редактори і настільні видавничі системи.

Метою курсу «Обробка текстової інформації» є вивчення теоретичних основ комп'ютерного набору і комп'ютерної верстки, типографських шрифтів та їх елементів, загальних принципів комп'ютерних технологій оформлення друкованої продукції, критеріїв вибору формату і виду видання, правил комп'ютерного набору, комп'ютерної коректури і верстки, програмного забезпечення обробки текстової інформації і верстки сторінок видань, а також придбання студентами практичних навичок у створенні і редагуванні текстових документів з використанням редакторів, у роботі з технічними засобами, що забезпечують уведення,  відображення  і вивід текстової інформації.

У результаті вивчення курсу «Обробка текстової інформації» студенти повинні знати:

·  загальні правила підготовки оригінал-макетів видання;

·  теоретичні основи комп'ютерного набору і комп'ютерної верстки;

·  типографські шрифти та їх елементи;

·  технічні засоби введення-виведення та підготовки текстової   інформації;

·  способи створення,  перетворення і збереження  інформації;

·  принципи оформлення друкованої продукції;

·  можливості сучасних редакторів тексту;

·  правила комп'ютерного набору;

·  правила комп'ютерної верстки сторінок видань;

·  особливості комп'ютерної коректури;

·  особливості настільних видавничих систем і правила підготовки документів до друку.

У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні навчитися застосовувати сучасні програмні засоби обробки текстової інформації для створення, редагування, верстання та друку документів.

ТЕМА 1   СТВОРЕННЯ ОДНОСТОРІНКОВОГО ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА (РЕКЛАМНОЇ ЛИСТІВКИ)
У РЕДАКТОРІ MS WORD

1.1   Мета роботи

Практичне освоєння можливостей редактора текстів WORD 97/2000; створення, редагування, збереження простого текстового документа.

1.2   Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

При підготовці до заняття необхідно вивчити такі питання, викладені в [2, 3, 4, 5, 7].

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
235 Kb
Скачали:
2