Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 12

·  Наприкінці речення набирайте один пробіл;

·  Не застосовуйте символи табуляції і пробілу, щоб розтягти текст на весь рядок;

·  Не набирайте слова прописними літерами, застосовуйте до них регістр Все прописные або Капители. (Якщо слова набрані прописними, а дизайнер захоче переробити їх у рядкові чи капітелі, то йому доведеться набирати текст заново);

·  Якщо Ви хочете використовувати в заголовку або реченні тільки прописні літери, наберіть його рядковими (із прописними, де це потрібно) і застосуйте атрибут Все прописные, це дозволить надалі вибрати атрибут, не набираючи текст заново;

·  Скорочення (абревіатури) часто набирають капітеллю, щоб вони не занадто виділялися з тексту, для цього їх набирають рядковими;

·  Пам’ятайте про типографські символи (лапки, апострофи, тире);

·  Не набирайте символи пробілу навколо дефісів.

Використання стилів текстового процесора

При наборі тексту в текстовому процесорі використовувати стилі необов'язково, але стилі допомагають побачити загальну структуру тексту.

При вміщенні тексту в PageMaker і збігу імен стилю програма ігнорує опис стилю текстового процесора.

При підготовці текстового файлу навіть не потрібно знати, як відбувається форматування в PageMaker.

Потрібно лише визначити, які абзаци будуть заголовками, підзаголовками, основним текстом.

Якщо Ви не визначили стилі в текстовому процесорі, це можна зробити в PageMakerу режимі  верстання, або, що швидше, у редакторі матеріалів.

Якщо в текстовому процесорі немає стилів, можна позначити абзац назвою стилю PageMaker, уклавши його в трикутні дужки (< >). Ці позначки (теги) повинні розташовуватися на початку абзацу. Абзац без тега форматується у відповідності зі стилем попереднього абзацу. При вставці такого тексту включіть прапорець Читать стилевую разметку (Read Tags) у діалоговому вікні Поместить (Place).

Фільтри імпорту

При вміщенні файлів PageMaker автоматично розпізнає тільки файли з правильними розширеннями (DOC - для Word у Windows, RTF - для формату MS Rich Text Format, DCA - для файлів Dokument Content Architectue, TXT  - для ASCII файлів).

При розміщенні файлів текстових процесорів PageMaker користується фільтрами імпорту. При цьому не завжди вдається імпортувати текст або форматування губиться. Труднощі при вміщенні викликані тим, що не встановлено потрібний фільтр, або у файла неправильне розширення, або імпорт такого формату в PageMakerне підтримується. Деякі методи вирішення проблем розміщення імпортованого тексту.

1.Перевірте, чи встановлений потрібний фільтр – натисніть Ctrl і виберіть з меню Помощь\О программе PageMaker.. У діалоговому вікні, що відкрилося, прогляньте список доповнень PageMaker і знайдіть установлені фільтри. Якщо потрібний фільтр відсутній, встановіть його.

2.Якщо файл, який потрібно помістити, не потрапив у список діалогового вікна Поместить, виберіть зі списку Тип файла варіант Все файлы. Якщо з'явиться повідомлення Невозможно поместить файл, виберіть потрібний формат зі списку Выберите тип файла або прочитайте наступний пункт.

3.Відкрийте файл у програмі, в якій він створювався, і збережіть у форматі, що підтримується PageMaker. Іноді для цього використовується не команда Save (Сохранить), а команда Export (Експорт) у формат, підтримуваний PageMaker.

4.Спробуйте імпортувати файл у PageMaker іншими способами (OLE, через буфер обміну).

5.Якщо при імпорті електронної таблиці Excel губиться форматування, спробуйте помістити таблицю як графічний елемент або імпортуйте її в Adobe Table, а потім помістіть в PageMaker.