Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 7

14.  Використовуючи придбані знання з редагування і форматування в Word, наберіть зразки наказу, службового листа і договору.

15.  Шапка листа створюється у вигляді таблиці, у якої відключені лінії сітки. Цей же прийом варто застосувати і при наборі паспортних даних у прикладі договору. Рисунок логотипу вставляється у вигляді кадру, для якого в параметрах скасована опція обтікання тексту.

16.  Збережіть набрані документи  у своєму робочому каталозі (text14, text15 і text16 відповідно).

17.  Створіть на основі цих документів шаблони, використовуючи наведені вище вказівки.

5.4   Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківка фрагмента розроблених документів.

Висновки про можливості редактора з виконання заданих операцій.

5.5   Контрольні запитання і завдання

1.  Що таке стиль, області його застосування?

2.  Створення власного стилю.

3.  Що таке шаблони, області їх застосування?

4.  Основні вимоги до ділових документів.

5.  Особливості створення ділових документів.

ТЕМА 6   РОЗРОБКА НОВОГО ДОКУМЕНТА
У ВИДАВНИЧІЙ СИСТЕМІ PAGEMAKER

6.1   Мета роботи

Установка параметрів нового документа, використання лінійок і направляючих, пересування простором публікації, застосування інструментів для рисування, набір тексту в PageMaker.

6.2   Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

При підготовці до заняття необхідно вивчити такі питання, викладені в [7, 8].

Основні визначення PageMaker (монтажний стіл, інструменти PageMaker, палітри, лінійки, направляючі, сторінки-шаблони, стилі, шаблони).

Палітра Управляющая дозволяє змінювати параметри в одному з трьох режимів: у режимі Шрифт - атрибути окремих символів, у режимі Абзац - параметри форматування абзаців і в режимі Объект - параметри об'єктів.

Лінійки використовуються для точного розміщення об'єктів на сторінці. Для вирівнювання об'єктів використовуються дві команди-перемикачі – Выровнять по линейкам та Выровнять по направляющим.

Зміна масштабу перегляду сторінки виконується або у меню Макет/Масштаб, або інструментом Масштаб (клацнути вказівником миші  для збільшення масштабу, з натиснутою клавішею Ctrl – для зменшення масштабу, або нарисувати рамку навколо області, яку необхідно збільшити). Існують фіксовані масштаби – Ціла сторінка – Ctrl+0, Реальний розмір – 100% - Ctrl+1, 200% - Ctrl+2, Монтажний стіл - Ctrl+Shift+W.

Переміщення по сторінках – клацнути на значку потрібної сторінки у нижній частині екрана, на наступну сторінку – F12, на попередню – F11  (послідовний перегляд сторінок), перехід за номером сторінки.

Інструмент Рука використовується для переміщення сторінки по екрану.

У PageMaker існує три типи допоміжних ліній, які видно на екрані, але не виводяться на друк: межі полів (малинові); межі стовпчиків (бордові); направляючі (блакитні).

Сторінки-шаблони – заготовки для оформлення сторінок публікацій. Всі елементи зі сторінки-шаблона з'являться на сторінках, до яких вона застосовується. В одному документі можна використовувати кілька сторінок-шаблонів. На шаблонах  можна створювати модульні сітки, рамки, лінії, колонтитули, маркери номерів сторінок.

Стилі – сукупність атрибутів форматування тексту, що застосовуються до абзацу (параметри шрифту, абзацу, міжсловні та міжлітерні інтервали, зона переносу тощо).

Шаблони – заготовки публікацій, призначені для багаторазового використання, для всіх періодичних видань, серійних, повторюваних і т.п. Містять сторінки-шаблони, необхідні стилі, елементи, що повторюються – заголовок, логотип, дата випуску, заголовки розділів. Для економії місця можуть зберігатися у вигляді сценаріїв, а не шаблонів.