Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 10

4)  клавіатурні скорочення (для Macintosh, функціональні клавіші F1…F10).

Визначення стилю за зразком – щоб визначити стиль на основі вже сформованого тексту, потрібно встановити покажчик введення в текст і набрати ім'я нового стилю в поле стиль абзаца палітри Управляющая.

Діалогове вікно Определить стили – основний спосіб для створення і редагування стилів. Для виводу цього вікна використовується меню Текст\Определить стилиабо Ctrl+3.

Визначення нового стилю – клацніть кнопку Новый у вікні Определить стили, з'явиться діалогове вікно Описание стиля. У цьому вікні в поле Имя введіть ім'я нового стилю. Натиснувши на кнопку Шрифт у діалоговому вікні Параметры шрифта вкажіть ім'я й інші параметри шрифту. Натиснувши на кнопку Абзац, у діалоговому вікні Параметры абзаца задайте виключку і відбиття до і після абзацу. Натиснувши на кнопку Интервалы у діалоговому вікні Интервалы змініть інтервали між буквами і словами. Клацніть кнопку «OK» у відкритих діалогових вікнах і перевірте, що у вас вийшло.

Редагування і перевизначення стилю виконується також за допомогою діалогового вікна Определить стили. Для цього в списку Стильвиділіть назву стилю, який хочете перевизначити, і натисніть кнопку Редактировать. У нижній частині діалогового вікна Редактировать стиль приведений опис поточного стилю. Натискуючи кнопки Шрифт и Абзац, можна змінити необхідні параметри форматування.

Перевизначення стилю за зразком – складіть кілька сторінок тексту й відформатуйте їх шрифт і параметри абзацу. У палітрі Управляющая в режимі Абзац у полі Стиль абзаца введіть назву стилю, що хочете перевизначити. Натисніть Ctrl + Shift і клацніть назву стилю, яку тільки що ввели. На питання, чи дійсно Ви хочете оновити стиль, натисніть «OK».

Створення нового стилю на основі існуючого – виділіть в палітрі Стили назву вихідного стилю. Натисніть Ctrl і клацніть варіант Без стилю в палітрі  Стили або Управляющая. На екрані з'явиться діалогове Редактировать стиль. Перевірте, чи є в полі «Основан на» назва вихідного стилю.У поле Имя введіть назву вихідного стилю. Змініть параметри форматування, які відрізняються від вихідного. Клацніть «OK». Перевага використання стилю як основи для іншого в тому, що зміни базового стилю автоматично переносяться на всі стилі, засновані на ньому.

Використання параметра Следующий – параметр дозволяє автоматизувати роботу з форматування і встановлювати порядок, при якому один стиль завжди випливає за іншим. Наприклад, після заголовка стоїть абзац стилю «Основний перший», а за ним – «Основний текст». У цьому випадку після набору заголовка і натискання Enter до наступного абзацу буде застосований стиль «Основний перший», а після набору його тексту стиль переключиться на «Основний текст».

Видалення стилю проводиться кнопкою Удалить в діалоговому вікні Определить стили. Видалення стилю не стільки питання необхідності, скільки підтримки порядку в публікації. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Добре подумайте, перш ніж видалити стиль – повернути вилучені стилі не можна.

Копіювання стилів з іншого документа. Для використання стилю з іншої публікації натисніть кнопку Копироватьв діалоговому вікні Определить стили. У діалоговому вікні  Скопировать стилизнайдіть файл, з якого потрібно копіювати стилі.

Якщо імена стилів збігаються, з'явиться запит на перевизначення стилів у поточному документі.