Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 17

Скопіюйте вставку і заголовок «Новини».

4.  Створіть шаблон третьої сторінки.

Вклейте елементи, скопійовані на другій сторінці. Для цього перейдіть на третю сторінку і натисніть Ctrl+Shift+P. Виділіть слово «Новини» і наберіть слово «Люди» («People»).

Створіть заповнювач для верхньої фотографії - прямокутник, верхня сторона якого на 15pt нижче границі «шапки» (відносне положення об'єктів можна задавати за допомогою арифметичних операцій у палітрі Управляющая - ...+1p3).

Створіть інтервальні спрямівні для дотримання однакових відстаней між фотографіями і підписами. Складіть на монтажному столі текст «від фото до підпису» і задайте його параметри 10/6 Times.

Поставте курсор вводу в іншому місці і складіть текст «від підпису до фото» і задайте параметри 10/20 Times. Використовуючи ці інтервальні спрямівні (головний параметр – інтерліньяж) при розміщенні фото і підрисункових підписів можна витримувати інтервали 6pt і 20pt.

5.  Створіть шаблон четвертої сторінки.

Видаліть елементи шаблона з четвертої сторінки, для чого перейдіть на четверту сторінку і відключіть команду Показать элементы шаблона з меню Макет.

Створіть горизонтальну спрямівну на відмітці 33p, яка розділить сторінку навпіл і відзначить лінію згину бюлетеня (для відправлення поштою). У нижній частині сторінки розміщується адресний блок, верхня частина стане обкладинкою конверта.

Оформіть адресну частину четвертої сторінки.

Розмістіть логотип, рамку для вклейки поштової марки (висота рамки збігається з висотою «шапки», ширина - 7p, вирівняна по правому полю), підзаголовок (шрифт 9\11, вирівняний ліворуч з логотипом, базова лінія на 1p6 нижче логотипа), зворотна адреса (шрифт той же, що й у підзаголовку, базова лінія на 2p3 нижче підзаголовка), посередині між підзаголовком і зворотною адресою лінія товщиною 0,5pt, довжина збігається з довжиною «шапки».

6.  Створіть шаблон для обкладинки конверта.

Обкладинка конверта повинна бути обернена на 180°, тому краще її оформити у вигляді єдиного текстового блока, задаючи відступи і відбиття форматуванням абзаців.

Щоб обернути текстовий блок, виділіть його інструментом Стрелка, активізуйте палітру Управляющая (палітра переключається в режим Объект), Клацніть центральну точку схеми, введіть 180 у поле Поворот.

Пересуньте спрямівну з відмітки 4p на відмітку 3p6 і вирівняйте базову лінію останнього рядка з нею.

Активізуйте команду Показать элементы шаблона і нарисуйте прямокутник за розміром «шапки» угорі сторінки. Відключіть команду Показать элементы шаблона й у діалоговому вікні Фон и Линия задайте параметри Фон: Сплошной; Black, 25%; Линия - Нулевая.

Інструментом Стрелка пересуньте прямокутник на місце під заголовком обкладинки конверта і на задній план (Ctrl+B).

7.  Збережіть шаблон і закрийте його.

7.3.4  Використання шаблона

1.  Відкрийте копію шаблона чи бюлетеня файлу SeaSky4.pt6. Привласніть файлу ім'я і збережіть його.

2.  Змініть дату випуску на першій сторінці й обкладинці.

3.  Помістіть основний текст із текстового за допомогою меню Файл\ Поместить. На екрані може з'явитися діалогове вікно Результаты замены шрифтов (це означає, що один чи кілька шрифтів, використаних у файлі, не встановлені на Вашому комп'ютері).

4.  Текст розміститься усередині границь стовпчика, якщо команда Выравнять по направляющим включена. Установіть значок завантаженого тексту в центральному стовпчику першої сторінки на горизонтальній спрямівній 12р6 і клацніть мишею. Продовжуйте розміщення тексту в центральному і правому стовпчиках на 1, 2 і 3 сторінках.