Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 11

Примітка. У цьому діалоговому вікні копіюється весь список стилів цілком. Якщо необхідно копіювати стилі вибірково, можна застосувати штучний прийом – скопіювати фрагмент тексту (а з ним і зв'язаний стиль).

Додаткове форматування. Стиль застосовується до абзацу цілком. Застосувати до того ж самого абзацу два стилі не можна, але можна доповнити форматування, записане у визначеному стилі. Якщо після назви стилю в списку є знак плюс (+), значить у даному абзаці форматування було доповнено. Зміни видів накреслення (крім інверсного) є постійними і залишаються навіть після застосування іншого стилю. Щоб видалити додаткове форматування, виділіть текст і натисніть Ctrl + Shift + Пробел. Всі інші зміни форматування (шрифт, кегль, відступи, табуляція, відбиття) є тимчасовими і зв'язані зі стилем. Щоб зберегти тимчасові зміни форматування при зміні стилю абзацу, натисніть Shift + назва нового стилю.

Імпорт стилів з файла текстового процесора можливий при включенні прапорця Импортировать формату діалоговому вікніПоместить. Якщо назва одного зі стилів текстового процесора збігається з назвою стилюPageMaker, у публікації залишиться стиль PageMaker. У палітрі Стили назви імпортованих стилів відзначені символом (*). Імпортуються тільки стилі, які застосовані до імпортованого тексту. Деякі параметри форматування, які не сумісні зі стилями PageMaker, можуть бути загублені. Перетворіть усі стилі, імпортовані з текстового процесора, у стилі PageMaker. Для цього в діалоговому вікні Определить стиливиділіть стиль, відзначений символом (*), і натисніть кнопку Редактировать. У вікні Редактировать стиль клацніть «OK». При поверненні у вікноОпределить стилизірочка в назві стилю зникне, тобто стиль став звичайним стилем PageMaker.

У редакторі матеріалів стилі застосовуються так, як і в режимі верстки, але більша частина форматування не відображається, при цьому не потрібно чекати, поки застосування стилів перерисує екран і швидкість роботи зростає. Повне форматування буде відображено, коли текст буде поміщений у публікацію (у режимі верстки).

Друк списку стилів у PageMaker не передбачений, але це можна зробити при експортуванні тексту в текстові процесори (наприклад, Word для Macintosh).

Форматування тексту в текстовому редакторі.

Редактор матеріал PageMaker може використовуватися для набору текстів, але краще скористуватися добрим текстовим редактором, особливо якщо підготовкою текстів і верстанням займаються різні люди.

Скільки повинно бути текстових файлів?

1.Матеріали, які у макеті випливають один за одним, потрібно створювати і розміщати як єдиний файл. Під час верстання вони будуть розміщені в зчеплених текстових блоках. Якщо кожен матеріал розмістити в окремому файлі, зміни в одному з них змусять Вас вручну налагоджувати положення інших.

2.Будь-який незалежний матеріал повинен зберігатися в окремому текстовому файлі (наприклад, врізка) і не повинен змінюватися з основним матеріалом (його не треба поєднувати з іншим матеріалом, або потрібно перетворити з частини спеціального тексту в незалежний матеріал). Невеликі фрагменти тексту можна створювати й у текстовому процесорі, і в PageMaker (заголовки, підрисуночні підписи).

При передачі файлів у PageMaker, їх потрібно очистити від зайвих символів повернення каретки, табуляції і пробілу. Не використовуйте символи, введені з клавіатури, якщо можна одержати такий самий результат за допомогою меню Формат (відступи між розділами, абзацні відступи тощо):

·  Не вставляйте більше одного символу кінця абзацу;

·  Не виділяйте новий рядок символами табуляції і пробілу;