Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 19

Виділіть основний текст у першому стовпчику під заголовком і перемістіть верхній індикатор вниз подалі від заголовка. Повторіть те ж саме з другим стовпчиком.

Застосуйте до двоколонкового заголовка потрібний стиль (шрифт більшого кегля і насиченості).

Опустіть нижню границю блока, щоб вона відкрила кілька рядків основного тексту. Створіть горизонтальну спрямівну на рівні базової лінії першого рядка основного тексту. Поверніть нижню границю блока на попереднє місце.

Клацніть на нижньому індикаторі заголовка, щоб з'явився значок завантаженого тексту. Заповніть текстом перший стовпчик, перемістіть блок, щоб базова лінія першого рядка збіглася з спрямівною. Перемістіть спрямівну до верхньої границі лівого стовпчика.

Перетягніть текстовий блок правого стовпчика, щоб його верхня границя збіглася з новим положенням спрямівної.

Якщо лінія між колонками знаходиться на сторінці шаблона, замаскуйте її прямокутником з параметрами: линия - нулевая, цвет - Бумага. Якщо лінія накреслена на цій сторінці - скоротіть її.

Налаштуйте нижні границі текстових блоків.

2.  Створіть буквиці для виділення перших абзаців основного тексту після заголовка або підзаголовка.

Щоб між абзацами було достатньо місця для буквиці, включіть до визначення стилю Основной первый відбиття до абзацу 1 піка.

Установіть в абзац курсор вводу. Виберіть з меню Сервис\Дополнения PageMaker команду Буквица. У діалоговому вікні Создать буквицу в поле Кегль введіть кількість рядків, на яку потрібно занурити буквицю в текст абзацу, наприклад, 3 рядки. Натисніть кнопку Контроль, щоб перевірити зміни до закриття діалогового вікна  або кнопку ОК, щоб застосувати зміни і закрити вікно.

Якщо після вставки буквиці необхідно відредагувати прилеглий текст, то може виникнути зміна форматування. Відбувається це від того, що створюючи буквицю, PageMaker змінює кегль першого символу, зміщає його базову лінію, додає символи табуляції на початку прилеглих рядків і символи примусового закінчення рядка (Shift+Enter) наприкінці, тому якщо при редагуванні рядки зміщаються, то символи табуляції і кінця рядка виявляються на неправильних місцях. Щоб цього не траплялося, перед внесенням змін буквицю потрібно видалити (установити курсор вводу в абзац з буквицею, у меню Сервис\Дополнения PageMaker вибрати команду Буквица, у діалоговому вікні Создать буквицу клацнути кнопки Удалить і ОК). При цьому видаляться символи табуляції і кінця рядка. Виправивши текст, створіть нову буквицю.

Якщо потрібно, щоб рядки, які прилягають до буквиці, повторювали її контури, або щоб буквиця містила не один символ, а слово чи речення, помістіть її в текст як незалежний графічний елемент. Для цього виріжте заголовну літеру з тексту і вклейте її за межами текстового блока; збільшіть літеру до потрібного розміру; змініть границі текстового блоку навколо неї, щоб вони щільно охоплювали літеру; виділіть літеру інструментом Стрелка і виберіть команду меню Монтаж\Сгруппировать (літера оточена не границями текстового блока, а обмежниками графічного елемента); виберіть у меню Элемент команду Обтекание текстом; у діалоговому вікні Обтекание текстом виберіть варіант обтікання і значення відступів між текстом і графічним елементом; пересуньте буквицю на початок потрібного абзацу; додайте необхідну форму границі обтікання. Цей метод дуже зручний, але має великий недолік: у результаті виходить два самостійних елементи, що можуть переміщатися незалежно один від одного (на відміну від буквиці, яка залишається частиною абзацу і при зміні попереднього тексту переміститься угору чи вниз разом з абзацом).

3.  Виключіть текст у другому і третьому стовпчику по формату (це додасть бюлетеню більш офіційний вид). Налаштуйте інтервали і правила переносу у виключеному по формату тексті (при необхідності).