Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 2

Застосування шрифтів у текстових редакторах.

Форматування шрифтів.

Форматування абзаців.

Вирівнювання (виключка), інтервали, відбиття.

1.3   Порядок виконання роботи

1.  Створіть новий документ, для чого виберіть Файл\Создать... і у діалоговому вікні, що з'явилося, «Создание документа» виберіть шаблон «Обычный» (новий документ) і натисніть «ОК».

2.  За допомогою меню Файл\Параметры страницы... у діалоговому вікні «Параметры страницы» установіть розмір аркушу А4, орієнтація книжкова, поля відповідно до отриманого зразка.

3.  Наберіть текст заданого викладачем документа (рекламної листівки).

4.  Виділіть заголовок документу і змініть гарнітуру, кегль, накреслення і форматування виділеного фрагмента відповідно до отриманого зразка. Форматування абзацу зробіть по центру.

5.  Розмістіть необхідний рисунок логотипа документа командою меню Вставка\Рисунок\Картинки..., для чого в діалоговому вікні Microsoft Clip Gallery виберіть придатний рисунок (виберіть потрібну категорію, потім рисунок, який Вас цікавить).

6.  Виділіть вихідні дані рекламної листівки (прізвища розробників, адресу, телефони тощо), відформатуйте шрифт і параметри абзацу відповідно до отриманого зразка. Форматування абзацу зробіть по правому полю.

7.  Виділіть текст, що залишився неформатованим, і, змінюючи гарнітуру, розмір, накреслення шрифту, кількість стовпчиків, інтерліньяж, відбиття до і після абзаців, зробіть так, щоб отримана рекламна листівка розміщувалася на одній сторінці.

8.  При необхідності змініть параметри форматування заголовка, рисунка, вихідних даних.

9.  Збережіть результат роботи в зазначеній папці командою «Файл\Сохранить» на твердому диску і роздрукуйте остаточний варіант.

1.4   Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківка рекламної листівки.

Висновки про можливості редактора з виконання заданих операцій.

1.5   Контрольні запитання і завдання

1.  Як змінити розмір і накреслення шрифту?

2.  Як змінити розмір, шрифт і накреслення в готовому тексті?

3.  Що таке абзац?

4.  Як вирівняти абзац?

5.  Як змінити відступ?

ТЕМА 2    ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ДОКУМЕНТА
ЗА ДОПОМОГОЮ РЕДАКТОРА MS WORD

2.1    Мета роботи

Практичне освоєння можливостей редактора текстів WORD 97/2000; набір, форматування, редагування, створення і використання стилів абзацу і символів, використання шаблона документа для автоматизації оформлення документів. Друк простого і складного технічного документа.

2.2   Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

При підготовці до заняття необхідно вивчити такі питання, викладені в [2, 4, 5, 6].

Особливості набору і форматування технічного документа.

Правила набору знаків і цифр, формул, спеціальних символів і знаків, індексів, показників ступеня, дужок, лапок, розділових знаків та ін.

Застосування шрифтів у технічних документах.

Форматування абзаців. Вирівнювання (виключка), інтервали, відбиття.

Форматування шрифтів.

Що являють собою стилі, як вони працюють, стиль абзацу і стиль символу, їх взаємодія і застосування.

Створення і зміна стилів. Робота з ними.

2.3   Порядок виконання роботи

1.  Створіть новий документ, для чого виберіть Файл\Создать... і в діалоговому вікні, що з'явилося, «Создание документа» виберіть шаблон «Обычный» і натисніть «ОК».