Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 13

Примусовий перенос рядка в заголовках (Shift+Enter) використовується для обриву рядка, не починаючи нового абзацу. Найчастіше використовується в оформленні заголовків, також можна застосовувати в табулірованому тексті і для розриву рядків з метою поліпшення насиченості тексту.

Вміщення графічних елементів дуже схоже на вміщення тексту:

- виберіть з меню Файл\Поместить чи натисніть Ctrl+D;

- у діалоговому вікні Поместить виберіть файл, який хочете помістити;

- задайте в діалоговому вікні потрібні параметри в залежності від типу обраного файлу, наявності в момент його вибору виділеного об'єкта і положення покажчика вводу (Как свободное изображение - графічний елемент розміщається як незалежний об'єкт, не зв'язаний з іншими елементами сторінки; Как вложенное изображение - перед вибором команди Поместить установіть покажчик вводу інструментом Текст у рядок тексту, усередині якого буде встановлено рисунок і впроваджено у текст, рисунок надалі буде переміщатися разом з текстом; Вместо выделенного изображения - перед вибором команди позначте виділеним графічний елемент, PageMakerзамінить виділений елемент на той, що міститься у файлі, новий графічний елемент збереже розміри і пропорції колишнього, параметри обтікання текстом, повороту, нахилу, відображення, які були застосовані до старого елемента; Сохранить кадрирование - використовується разом з перемикачем Вместо выделенного изображения, щоб до нового елемента було застосоване те ж кадрування, що і до старого);

-   клацніть «OK» щоб закрити діалогове вікно;

-   клацніть значком завантаженого графічного елемента у тому місці, де хочете розташувати місце лівого верхнього кута, або можна вказати розміри графічного елемента, нарисувавши покажчиком миші обмежувальний прямокутник. Якщо це приведе до перекручування рисунка, натисніть Shift і перетягніть один з обмежників, або натисніть кнопку Пропорциональное масштабирование в палітрі Управляющая.

Дотримання правильних інтервалів між підписами й ілюстраціями

Спосіб 1. Інтервальні спрямівні. Використовуємо створені рядки з інтерліньяжем 6pt і 20pt. Виділіть рядок 6pt інструментом Стрелка, вирівняйте верхню границю текстового блоку з нижньою границею ілюстрації, створіть горизонтальну спрямівну на рівні нижньої границі блоку і вирівняйте по ній верхню границю підпису.

Аналогічно встановіть інтервал між підписом і наступною фотографією.

Спосіб 2. Арифметика в палітрі Управляющая. Пересунути об'єкт можна за допомогою підрахунків у палітрі Управляющая: установіть підпис так, щоб його верхня границя збіглася з нижньою границею ілюстрації, у палітрі Управляющая установіть активну точку на верхньому рядку Схеми, наберіть (+0p6) після значення Y-координати, клацніть кнопку Модификация, - підпис переміститься на задану відстань.

Зчеплені текстові блоки

При розміщенні тексту із файла в публікації, заповнюючи стовпчик за стовпчиком, текст поділяється на текстові блоки, кожний з який зчеплений з попереднім і наступним. Окремий текстовий блок являє текст, вміщений між двома горизонтальними лініями при виділенні його інструментом Стрелка. Матеріал поєднує весь текст із усіх зчеплених текстових блоків і може бути виділений інструментом Текст командою Выделить все або Ctrl+A.

Індикатор на верхній межі виділеного тексту може бути порожнім (початок матеріалу) або з плюсом (текст зчеплений з текстом у попередньому блоці), на нижній межі – із плюсом (текст зчеплений з наступним текстовим блоком), порожнім (кінець матеріалу), або з червоною стрілкою (у блоці залишився не розміщений текст). Якщо клацнути на такому індикаторі, з'явиться значок завантаженого тексту.