Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 8

6.3   Порядок виконання роботи

1.  Створіть новий документ командою Файл\Создать (File\New).

2.  Задайте параметри документа в діалоговому вікні Параметры документа (Document Setup): Размер: 8,5*11²; Ориентация: Альбомная; Двусторонняя: откл.; Разворот: не используется; Количество страниц: 1; № первой страницы:1; Поля 1² для всех сторон; Размещение принтера: по умолчанию для установленного принтера (300 dpi).

3.  Виведіть на екран лінійки. Установіть початок відліку в точку перетинання верхнього і лівого полів.

4.  Виберіть масштаб, при якому можна побачити документ цілком (Макет \ Масштаб).

5.  Створіть спрямівні, що допоможуть правильно розмістити елементи:

Ввімкніть перемикач за допомогою меню Макет \ Направляющие и линейки \ Выровнять по линейкам.

Встановіть вертикальну спрямівну на відмітці 5,5² і три горизонтальних спрямівних на відмітках 2,5²; 4,5²; 6,25².

6.  Спробуйте 3 способи переміщення по документу: за допомогою смуг прокручування; за допомогою інструмента рука – використовуючи клавіші Alt і Shift; за допомогою інструмента масштаб (zoom) і клавіші Alt.

7.  Створіть рамку, для чого: виберіть у меню Элемент \ Линия й у підменю – потрійну лінію (6 pt); виберіть інструмент Прямоугольник; нарисуйте прямокутник по границях полів.

8.  Для форматування тексту виведіть на екран палітру Управляющая (Control)командою Окно (Управляющая палитра) або Сtrl + ’; виберіть інструмент Текст.

9.  Вкажіть атрибути тексту: шрифт Times Roman Cyr; кегль 18 pt; інтерліньяж 22 pt; регістр ВСЕ ПРОПИСНЫЕ; клацніть кнопку Модификация.

10.  Складіть текст: установіть текстовий курсор (½) на верхню горизонтальну спрямівну і вводьте:

ХНУРЕ

Кафедра ІКГ

Обробка текстової інформації

Видавнича система PageMaker

«навчальна група» « п, і, п б»

11.  Налаштуйте параметри форматування абзаців: переключіть палітру в режим Абзац; виключіть текст по центру; для третього рядка установіть кегль 36 pt (у режимі Текст), відбиття до абзацу 0,55², відбиття після абзацу 0,85².

12.  Нарисуйте лінію під останнім рядком інструментом Перпендикуляр від відмітки 3² до відмітки 8², змініть її товщину на 0,5 pt.

13.  Створіть печатку ліворуч внизу інструментом Эллипс або Многоугольник з текстовим блоком «ВПС» усередині; задайте командою Эллипс \ Фон и линия: Суцільний фон з відтінком 10%; у центрі печатки напишіть текст кеглем 36 pt, жирний.

14.  Збережіть результат командою Файл \ Сохранить как… у зазначеній папці.

6.4   Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківка оригінал-макету розробленого документу.

Висновки про можливості програми верстки та відмінності від редактора тексту.

6.5   Контрольні запитання і завдання

1.  Як створити новий документ?

2.  Як задати параметри документа?

3.  Що таке форматування тексту?

4.  Які команди ви вивчили у цій роботі?

ТЕМА 7   РОЗРОБКА ШАБЛОНА І СТВОРЕННЯ МАКЕТА ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ У ВИДАВНИЧІЙ СИСТЕМІ PAGEMAKER

7.1   Мета роботи

Навчитися створювати і використовувати шаблони, працювати зі сторінками-шаблонами, налагоджувати границі стовпчиків, працювати зі стилями, змінювати розміри і положення графічних елементів, форматувати текст у текстовому редакторі, розміщувати текст у режимі напівавтоматичного заповнення, працювати зі зчепленим текстом.