Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 3

2.  За допомогою меню Файл\Параметры страницы... у діалоговому вікні «Параметры страницы» установіть розмір аркуша А4, орієнтація книжкова, поля відповідно до отриманого зразка.

3.  Наберіть текст заданого викладачем технічного документа, використовуючи правила набору знаків і цифр, формул, спеціальних символів і знаків, індексів, показників ступеня, дужок, лапок, розділових знаків.

4.  Збережіть набраний текст на твердому диску за допомогою меню Файл\Сохранить как…, назвіть його, наприклад, Документ 1.

5.  Визначіть (розробіть) структуру технічного документа (основний текст, допоміжний, заголовки першого, другого, третього рівня, цитати, примітки, посилання й інші елементи).

6.  Виділяючи окремі фрагменти неформатованого тексту і змінюючи гарнітуру, розмір, накреслення шрифту та інші параметри, відформатуйте технічний документ.

7.  При необхідності змініть параметри форматування.

8.  Збережіть набраний текст на твердому диску за допомогою меню Файл\Сохранить как…, назвіть його, наприклад, Документ 2 і роздрукуйте остаточний варіант.

9.  Розробіть нові стилі для технічного документа 1 і опишіть їх параметри за допомогою меню Формат\Стиль у діалоговому вікні «Стиль».

10.  Збережіть результат роботи на твердому диску за допомогою меню Файл\Сохранить как...,  встановивши в діалоговому вікні «Сохранение документа» у поле «Тип файла» значення «Шаблон документа».

11.  Відкрийте збережений Документ 1, для чого виберіть Файл\Открыть..., і в діалоговому вікні «Открытие документа» виберіть ім'я заданого файлу і натисніть «ОК».

12.  Створіть новий документ, для чого виберіть Файл\Создать...,  у діалоговому вікні «Создание документа» виберіть шаблон з ім'ям збереженого розробленого шаблона і натисніть «ОК». Скопіюйте заданий документ у поточне вікно.

13.  Виділяючи окремі фрагменти неформатованого тексту і вибираючи зі списку, що випадає, ім'я відповідного стилю, відформатуйте технічний документ.

14.  Якщо Ви бажаєте зробити свій стиль доступним з будь-якого документу, то Вам потрібно вписати його в шаблон «Normal.dot».

15.  Збережіть результат роботи в зазначеній папці на твердому диску і роздрукуйте остаточний варіант.

2.4   Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківки фрагментів технічного документа.

Висновки про можливості редактора з виконання заданих операцій.

2.5   Контрольні запитання і завдання

1.  Що таке текстовий блок і де він використовується?

2.  Як виділити блок і зняти виділення?

3.  Як перемістити, скопіювати блок?

4.  Як змінити розмір, шрифт і накреслення в готовому тексті?

5.  Як вирівняти абзац?

6.  Як змінити відступ?

7.  Що таке стиль абзацу і стиль символу, навіщо потрібні стилі?

8.  Як створити свій стиль, як зробити стиль доступним в інших документах?

9.  Які параметри визначаються стилем абзацу?

ТЕМА 3   СТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ТАБЛИЦЬ
У РЕДАКТОРІ MS WORD

3.1   Мета роботи

Навчитися рисувати, створювати напівавтоматично, редагувати, вставляти в документ таблиці, заповнювати і форматувати поля таблиці.

3.2   Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

При підготовці до заняття необхідно вивчити такі питання, викладені в [2, 7].

Створення таблиць додаванням і рисуванням елементів таблиці.

Редагування таблиць.

Редагування комірок (видалення, об'єднання, розбивка комірок).