Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 5

5.  Оформіть документ у вигляді брошури.

6.  Збережіть результат роботи в зазначеній папці на твердому диску і роздрукуйте фрагмент остаточного варіанта для звіту.

4.4   Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківка фрагмента документа.

Висновки про можливості редактора з виконання заданих операцій.

4.5   Контрольні запитання і завдання

1.  Як змінити розмір і накреслення шрифту?

2.  Як змінити розмір, шрифт і накреслення в готовому тексті?

3.  Які варіанти виключки абзаців Ви знаєте?

4.  Як змінити відступ?

5.  Назвіть правила набору розділових знаків.

6.  Які особливості набору віршів і драматичних творів?

7.  Які елементи можуть входити до колонтитулів?

ТЕМА 5   СТВОРЕННЯ СТИЛЮ І ШАБЛОНУ ДІЛОВОГО ДОКУМЕНТА В РЕДАКТОРІ MS WORD

5.1   Мета роботи

Вивчити і навчитися використовувати стандартні шаблони Word, а також створювати власні шаблони різних документів. Використання стилів і шаблонів.

5.2   Методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів

При підготовці до заняття необхідно вивчити такі питання, викладені в [1, 5, 6, 7].

Стиль – це іменований і збережений як єдине ціле набір елементів форматування, таких як шрифт, розмір символів, відступи, обрамлення і т.д. У момент застосування стилю до виділеного тексту всі інструкції з форматування виконуються одночасно. Існують стилі для символів – вони застосовуються тільки до виділеного тексту, і стилі абзацу – вони форматують увесь абзац цілком, наприклад, вирівнюванням тексту, міжрядковим інтервалом, рамкою  тощо.

Щоб застосувати стиль, необхідно встановити курсор у будь-яке місце абзацу або виділити текст, що форматується, вибрати потрібне ім'я стилю у полі Стиль на панелі Форматирование. Також можна використати меню «Формат\Стиль…».

1.  У списку Стили можна вибрати стиль, який потрібно застосувати, а потім натиснути кнопку Применить.

2.  Якщо потрібний стиль не міститься у списку Стили, то в полі Список вибрати іншу категорію стилів.

3.  Кнопка Создать дозволяє створити свій оригінальний стиль за зразком виділеного тексту, відформатованого необхідним чином. Після натискання цієї кнопки з'являється діалогове вікно Создание стиля, у якому можна: дати створеному стилю ім'я, визначити новий стиль як стиль абзацу чи стиль символів, внести його в шаблон, задати стиль наступного за ним абзацу.

4.  Кнопка Изменить дозволяє довільно змінити будь-який стиль, при цьому весь текст у документі, відформатований цим стилем, теж зміниться. Модифікованому стилю можна дати нове ім'я, і таким способом створити свій стиль на основі наявного.

5.  Кнопка Организатор включає діалогове вікно, користуючись яким можна скопіювати потрібні стилі з поточного документа в будь-який інший документ, ім'я якого треба вказати.

5.3   Порядок виконання роботи

1.  Відкрийте файли з іменами text1,  text2 і text3. Створіть новий документ. Скопіюйте в створений документ послідовно текст із файлів text1, text2,  text3. Назвіть весь текст. Збережіть документ у своїй робочій папці під ім'ям text11. Виділіть весь текст, виберіть у меню Формат команду Стиль і застосуйте стиль Обычный. Не знімаючи виділення, виберіть у меню Формат команду Шрифт і установіть накреслення – Обычный, розмір шрифту – 12. У тексті, що вийшов, підберіть придатні за змістом абзаци як назви для різних частин тексту і застосуйте до цих абзаців наступні стилі: назва всього тексту – Заголовок 1, назви 3-х частин тексту – Заголовок 2, підзаголовки усередині частин тексту – Заголовок 3.