Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 14

В текстовому режимі редактора матеріалів з'явиться весь зчеплений текст.

При додаванні або видаленні рядків в одному зі зчеплених блоків, текст «перетікає» з одного стовпчика в інший. Те саме відбувається при переміщенні індикаторів із плюсом. Щоб забрати текстовий блок без видалення тексту, перетягніть нижню границю впритул до верхньої. Текст із цього блока буде виштовхуватись до наступного та інших стовпчиків. Видаляти порожній текстовий блок не потрібно (потрібно виділити що-небудь інше).

Якщо застосувати до виділеного блока команди Вырезать і Удалить, то текст буде не пересунений, а вилучений. Можна злити два текстових блока в один, додати зчеплений текст між двома текстовими блоками (наприклад, замість вилученого рисунка), розбити текстовий блок на два і більше. Ці операції виконуються інструментом Стрелка.

Щоб перетворити частину зчепленого тексту в незалежний матеріал або об'єднати незалежний матеріали в один, використовуйте інструмент Текст для виділення потрібного фрагмента тексту й операції Вырезать, Вклеить для вклейки тексту в потрібне місце.

Такий метод використовується для оформлення врізок, якщо текст був створений як частина основного матеріалу.

Якщо використовується багато ілюстрацій і підрисункові підписи були в одному файлі, то при верстанні матеріалу цей файл розміщується на монтажному столі, з нього вирізуються потрібні речення і вклеюються під ілюстраціями.

Щоб перемістити зчеплений текстовий блок з однієї сторінки або розвороту на інший, виділіть блок інструментом Стрелка, перетягніть його на монтажний стіл, перейдіть на потрібну сторінку і поставте блок на його нове місце. Якщо використовувати операції з буфером обміну (Вырезать, Вклеить), то текстовий блок втратить зв'язок з іншими зчепленими блоками матеріалу, стане незалежним текстовим блоком.

7.3   Порядок виконання роботи

7.3.1  Створіть сторінки-шаблони

1.  Відкрийте файли, необхідні для роботи з проектом. Встановіть (перевірте установку) шрифтів – ТТ шрифти Century Gothic, Times New Roman, Wingdings.

2.  Відкрийте файл SeaSky1.pm6. З'явиться перша з чотирьох сторінок бюлетеня. Для простоти публікація оформлена як однобічна, хоча насправді бюлетень є двостороннім документом. Параметри документа: розміри 8,5² х 11² (51 х 66 пік), ориентация: книжная, развороты: односторонняя, количество страниц: 4, поля: внутренние и внешние 3p, верхнее 9p6, нижнее 3p9, шрифти заголовков Futura Extra, Bold Oblique, Trajan; сітка складається з двох стовпчиків 12p6 для основного тексту й одного 18p для ілюстрацій і невеликих розділів; заголовок на першій сторінці створений у графічній програмі й імпортований у документ у вигляді графічного документа, а не тексту.

3.  Виберіть з меню Файл\Параметры документа, установіть потрібні параметри в полях Скомпоновать для принтера і Разрешение.

4.  Задайте параметри стовпчиків – клацніть на значок П(R) правої сторінки шаблона; виберіть з меню Макет\Границы колонок; у діалоговому вікні задайте три стовпчики з інтервалом 1p (1 піка); активізуйте команду Выровнять по линейкам з підменю Макет\Направляющие и линейки, перетягніть першу пару границь стовпчиків до відміток 21p і 22p, а другу – до відміток 34p6 і 35p6 (вийде стовпчик шириною 18p і два стовпчики шириною  по 12p6).

5.  Створіть вертикальну спрямівну на відмітці 15p6 (вона виділить стовпчик шириною 12p6 усередині лівого широкого стовпчика). Створіть горизонтальні спрямівні на відмітках 4p (верхня границя “шапки”) і 6p (базова лінія тексту “шапки”).