Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Обробка текстової інформації» (Частина 1), страница 4

Вирівнювання висоти і ширини рядків таблиці.

Редагування висоти і ширини комірки.

Автоформатування таблиці.

Обчислення за допомогою таблиць.

3.3   Порядок виконання роботи

1.  Створіть новий документ, для чого виберіть Файл\Создать..., в діалоговому вікні «Создание документа» виберіть шаблон «Обычный» і натисніть «ОК».

2.  За допомогою меню Файл\Параметры страницы... у діалоговому вікні «Параметры страницы» установіть розмір аркуша, орієнтацію, поля відповідно до отриманого зразка.

3.  Створіть додаванням чи рисуванням елементів таблицю заданого викладачем документа.

4.  Об'єднанням, розбивкою чи рисуванням комірок створіть точне розташування і кількість граф заданої таблиці.

5.  Заповніть текстом заголовки, підзаголовки, боковики й інші елементи таблиці. Установіть параметри шрифтів (гарнітуру, кегль, накреслення) і абзаців (виключку, відступи) відповідно до отриманого зразка. Якщо ширина графи менше висоти, розташуйте рядок тексту вертикально.

6.  При необхідності вирівняйте висоту і ширину комірок, рядків таблиці.

7.  Виберіть у меню Таблица\Автоформат... бажаний варіант автофор-матування.

8.  Фігурні заголовки можна добавити за допомогою програми WordArt. Виберіть меню «Вставка\Рисунок\Объект WordArt».

9.  Збережіть результат роботи в зазначеній папці на твердому диску і роздрукуйте остаточний варіант.

3.4   Зміст звіту

Мета роботи.

Короткий опис виконаних операцій і використаних засобів.

Роздруківка розробленого документа.

Висновки про можливості редактора з виконання заданих операцій.

3.5   Контрольні запитання і завдання

1.  Як змінити ширину стовпців?

2.  Як вставляти і видаляти стовпці і рядки?

3.  Як вставити в текст готовий рисунок?

4.  Як самому нарисувати картинку?

5.  Як установити фігурні заголовки?

ТЕМА 4   ФОРМАТУВАННЯ І ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ
У РЕДАКТОРІ MS WORD

4.1   Мета роботи

Вивчити правила оформлення книги та відформатувати отриманий текст, використовуючи ці правила.

4.2   Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

При підготовці до заняття необхідно вивчити правила оформлення книги, викладені в [ 2, 4, 5, 6]: загальна композиція книги; про золотий перетин, про число гарнітур, про вибір шрифту, про абзаци, відступи при ініціалах, про пробіли між словами, про розділові знаки, про тире і лапки, про довжину рядка, про переноси слів, про набір цифр, про шпони між рядками, про заголовки, про набір віршів, драм, винесень, про передмову, зміст та ін., про коректуру, про поля сторінки, про колонцифру, про колонтитул, про лінійки вгорі сторінок, про декоративні рамки, про початок і кінець глав, про розміщення рисунків, про поля рисунків, про підписи під рисунками, про заставки і кінцівки, про фарбу різних кольорів, про формати книг, про якість паперу, про титульний аркуш, про оправу, про макет і специфікацію.

4.3   Порядок виконання роботи

1.  Відкрийте документ за назвою «Правила мистецтва книги», для чого виберіть Файл\Открыть... і в діалоговому вікні «Открытие документа» виберіть ім'я заданого файлу і натисніть «ОК».

2.  За допомогою меню Файл\Параметры страницы... у діалоговому вікні «Параметры страницы» установіть розмір аркуша, орієнтацію, поля відповідно до отриманого індивідуального завдання.

3.  Використовуючи правила, описані в  цьому документі, виконати форматування тексту і заголовків.

4.  Додайте в документ номери сторінок, колонтитули, які містять назву документу і дату, зміст.