Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 12

Контраст муару — це різниця між максимальною і мінімальною інтегральними щільностями в зображенні, що виникає внаслідок муару:

.                                              (4.1)

В умовах взаємодії двох растрових структур найбільшого значення  досягає на полях з відносною площею растрової точки  50%, тобто у напівтонах зображення. В області світів і тіней він помітно знижується.

Контраст муару, поряд з його періодом, визначає ступінь впливу муару на якість зображення. Зі збільшенням періоду і контрасту муару погіршується якість репродукції.

Методи зменшення муару. Зменшення муару забезпечується підвищенням лініатури растра і дотриманням оптимальних кутів повороту растрової структури в одному зображенні щодо іншого. Значення кутів повороту в даний час складають  0°; 45°; 15°; 75° для жовтої, чорної, блакитної і пурпурної фарб відповідно, але можливе використання інших кутів. Важливо, щоб растрові структури фотоформ фарб, що малюють, були відхилені на можливо великий кут стосовно растрової структури фотоформи чорної фарби (у межах кута 90°).

До деякої міри муароутворення залежить від структури растра. Растрові структури з гексагональною формою растрової точки є найбільш стійкими до муароутворення з усіх періодичних конфігурацій, пропонованих системами обробки зображення. Але гексагональна форма растрової точки застосовується рідко через складність її формування.

Всі розглянуті методи сприяють зниженню муароутворення, його найменшої помітності, але не повністю його усувають.

Особливо цікавими, з погляду можливості мінімізації утворення муару, є нерегулярні структури. Вони повністю усувають муар. Однак слід зазначити, що нерегулярне растрування може призвести до появи «згустків» у зображенні рівномірних полів оригіналу.

4.4 Порядок виконання роботи

4.4.1 Оцінити величину муару при накладенні двох растрових структур один щодо одного.

4.4.2 Виміряти кути повороту растрової структури, при яких муар найменш помітний.

4.4.3 Визначити період і величину контрасту муару при накладенні двох растрових структур.

4.4.4 Визначити кути повороту растрових ліній на кожній растровій фотоформі комплекту, занести дані в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Кути повороту і лініатура растрових структур комплекту фотоформ

Фотоформа

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Кут повороту (градуси)

Лініатура (лін/см)

4.4.5 Визначити лініатуру растрової структури на кожній растровій фотоформі комплекту, занести дані в табл. 4.1.

4.4.6 Зробити висновки.

4.5 Устаткування і матеріали

4.5.1 Комплект чотирьох растрових фотоформ.

4.5.2 Стіл для ретушування.

4.5.3 Денситометр.

4.5.4 Транспортир, лінійка, лупа.

4.5.5 Тест для визначення лініатури растрових фотоформ.

4.6 Зміст і форма звіту

4.6.1 Назва, мета роботи.

4.6.2 Стисле теоретичне обґрунтування.

4.6.3 Експериментальні дані.