Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 5

Єдиної методики оцінки накладення фарб поки не існує, але найбільшого поширення набули три методи: Пруссела, Рітца і Бруннера.

Метод Пруссела (Preucil) полягає в порівнянні величин оптичних щільностей фарби при її нанесенні на шар попередньої фарби і на матеріал, що задруковується:

,                              (1.7)

де D12 — оптична щільність двофарбового поля; D1 — оптична щільність поля першої (нижньої) фарби; D2 — оптична щільність поля другої (верхньої) фарби.

За формулою Пруссела обчислюється відносна величина товщини шару верхньої фарби (табл. 1.2). Як видно з формули, цей метод припускає лінійну залежність між оптичною щільністю бінарного поля і товщиною шару верхньої фарби. Метод Пруссела не враховує ані впливу на оптичні параметри двофарбового поля, ані нерівномірності накладення верхньої фарби, тому його доцільно застосовувати у випадку, якщо верхня фарба утворить рівний суцільний шар.

Таблиця 1.2 — Типові значення трепінга під час роботи на різному устаткуванні, обчислені за  формулою Пруссела (за даними компанії X-Rite)

Вид друку

Колір фарби

M+Y

C+Y

C+M

Друк на листових машинах

70

80

75

Друк на рулонних машинах за технологією heatset

70

87

72

Друк на рулонних машинах за технологією coldset

50

89

50

Метод Брюннера (Brunner) заснований на модифікованій формулі Мюррея-Девіса:

.                                     (1.8)

Використання формули Брюннера при малій величині накладення верхньої фарби призводить до одержання завищених результатів.

Для контролю відтворення тіней растрових зображень служить показник контрасту — коефіцієнт Ширмера. Контраст друку забезпечує здатність контролювати область ¾  тонів і корисний під час визначення оптимальної щільності друку (табл. 1.3). Під час обчислення цього коефіцієнта контрасту друку виконується вимірювання зональних оптичних щільностей 100 і 80% елементів. Показник обчислюється за формулою:

 ,                             (1.9)

де – плашечна щільність;  – щільність растрового поля.

Нульове значення коефіцієнта контрасту означає повну втрату градацій в тінях зображення.

Таблиця 1.3 —  Рекомендовані значення коефіцієнта  контрасту (за даними компанії Techkon)

Вид паперу

Колір фарби

Значення коефіцієнта

 контрасту друку (з допуском)

Мелований глянсовий

C

0,47 ± 0,03

M

0,46 ± 0,04

Y

0,45 ± 0,04

K

0,50 ± 0,04

Мелований матовий

C

0,42 ± 0,04

M

0,41 ± 0,04

Y

0,38 ± 0,05

K

0,43 ± 0,06

Немелований

C

0,28 ± 0,05

M

0,28 ± 0,05

Y

0,26 ± 0,05

K

0,25 ± 0,07