Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 15

5.3  Порядок виконання роботи

5.4.1 Вивчення процесу формування растрового зображення за фрагментом штрихового оригіналу, запропонованим викладачем. За номером бригади визначити вихідні параметри растрової функції або растрового алфавіту, користуючись таблицею 5.2:

Таблиця 5.2 – Вихідні параметри растрової функції або растрового алфавіту

Номер бригади

Лініатура, лін/см

Растрова функція (з рис. 3)

Растровий алфавіт

(з рис. 4)

1

60

1) лійка;

2) випадковий розподіл

-

2

80

-

Алфавіти A, B, C

3

100

-

Алфавіти C, D, E

4

100

1) гірка;

2) випадковий розподіл

-

5

60

-

Алфавіти A, B, C

6

80

-

Алфавіти C, D, E

5.4.2 Відповідно до заданої величини лініатури розбити запропонований збільшений варіант оригінального зображення на растрові комірки.

5.4.3 Розрахувати для кожної комірки відносну площу поверхні, задруковану фарбою. Заповнити кожну растрову комірку елементами відповідно до заданих параметрів. Приклад показаний на рис. 5.5. Порівняти якість растрових зображень, отриманих різними способами.

 

Рисунок 5.5 – Зображення контуру 1, що розділяє на оригіналі ділянки з заповненням 0,94 і 0,04, на основі одного (а, б) і чотирьох (в, г) відліків на період растра; 2 – зона відліку вхідного зображення.

5.4.4 Вивчення процесу виникнення додаткової задрукованої площі. При заповненні растрових комірок необхідно враховувати виникнення додаткових площадок (рис. 5.3). Вважати радіус округлення рівним половині сторони растрового елемента. Результати розрахунків відносних площ растрових комірок і додаткових площадок заносити в таблицю 5.3:

Таблиця 5.3 – Результати розрахунків

Номер растрової комірки

Задрукована площа, %

Кількість субелементів

Кількість додаткових площадок

Додаткова задрукована відносна площа, %