Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 21

3. Помістити вікно приладу на чорну плашку і провести вимір. У такий же спосіб виміряти щільність інших плашок.

4. Значення DМ відобразиться на екрані, коли  висвітиться у списку вимірювання. Натисніть Escape для повернення в опцію Trap Function.

Редагування значення Dmax вручну:

1.  Виберіть опцію . Натисніть клавішу ENTER , щоб підсвітити зону результатів вимірювання. У діалозі користувача  з'явиться повідомлення <ENTER Dmax>.

2.  Зробіть вибір фарби, виберіть потрібне значення щільності, потім після закінчення редагування виберіть                 і натисніть ENTER .

Після вибору формули розрахунку показника сприйняття фарби, вимірювання DМ і оптичної щільності паперу проводять вимір оптичної щільності двофарбового накладення, другої фарби і першої фарби в перерахованому порядку. Ці виміри виконують після висвітлювання на екрані опцій ,  і  на екрані приладу. Процедура вимірювання аналогічна описаним вище процедурам  вимірювання оптичної щільності, розтискування  і т.д.

Відображення результатів вимірів

Показник сприйняття фарби відображується на екрані у відсотках як абсолютна величина або у вигляді різниці.

Вимірювання абсолютної величини

У даному прикладі блакитна фарба нанесена поверх жовтої:

Вимірювання різниці

А.6 Функція контрасту друку

Широко розповсюдженим дефектом друку є втрата градацій у тінях растрових зображень. До виникнення цього дефекту може призвести, зокрема, збільшення подачі фарби з метою кращого відтворення деталей у світах зображення.

Вимірювання контрасту друку

Прилад може оцінювати  контраст друку як дані абсолютного вимірювання, або як різницю стосовно довідкової величини. Натискуючи клавішу ENTER , можна вибрати режим вимірів: Print Contrast або Print Contrast Minus Reference (PC-Ref).

Установка параметрів

За допомогою клавіші ENTER  можна вибирати опції процедури вимірювання контрасту – колір (Color) і спосіб вимірів (Mode).

Значення цих опцій для інших процедур уже були розглянуті раніше. Для вибору необхідних параметрів користуються клавішами табуляції і ENTER . Після вибору повертаються в основне меню функції Print Contrast Function.

Процедура вимірювання починається з визначення оптичної щільності паперу (якщо обрано опцію Print Contrast Minus Paper), потім послідовно визначають щільність плашки і растрового поля. Результати відображуються на екрані відповідно до режиму вимірів:

Абсолютне значення контрасту друку

Різниця контрасту з довідковим значенням

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ