Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти І науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

До друку у світ

дозволяю

Перший проректор

              В.В. Семенець

“___” ________ 2006 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни “Теоретичні основи растрування”

для студентів усіх форм навчання спеціальностей 7.092701 – “Технології друкованих видань”, 7.092704 – “Комп¢ютеризовані технології та системи видавничо–поліграфічних виробництв”

Усі цитати, цифровий, фактичний                         ЗАТВЕРДЖЕНО

матеріал і бібліографічні довідки                         Засіданням кафедри ІКГ

перевірені, написання одиниць згідно з               Протокол № 4

стандартами                                                           від 17 листопада 2006 р.

Упорядник:                                                   Н.Є Кулішова

Відповідальний за випуск:                                    В.П. Ткаченко

Начальник методичного відділу                           П.С. Ковтун

Начальник КВВ УВВПЦ                             Б.П. Косіковська

Харків 2006

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни “Теоретичні основи растрування”

для студентів усіх форм навчання спеціальностей 7.092701 – “Технології друкованих видань”, 7.092704 – “Комп¢ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”

Харків 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з дисципліни “Теоретичні основи растрування”

для студентів усіх форм навчання спеціальностей 7.092701 – “Технології друкованих видань”, 7.092704 – “Комп¢ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою інженерної

та комп¢ютерної графіки.

Протокол № 4  від 17 листопада 2006 р.

Харків 2007

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування” для напряму підготовки 0927 “Видавничо-поліграфічна справа” (Спеціальностей 7.092701 – “Технології друкованих видань”, 7.092704 – “Комп¢ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”)/ Упоряд. Н.Є. Кулішова. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – 42 с.

Упорядник: Н.Є. КулішоваЗМІСТ

1.  Вивчення принципів формування градації методами автотипного растрування.

5

2.  Дослідження растрових структур і методів їх оцінки.

12

3. Дослідження залежності результатів колірних перетворень від вибору формування ахроматичної складової кольору.

16

4.  Вивчення явища муару в багатоколірному друці.

19

5. Дослідження растрових функцій і алфавітів.

22

Додаток А

29

Похожие материалы

Информация о работе