Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 14

Рисунок 5.4 – Періодичні структури у варіантах А–Е: розміщення однакової кількості елементів у матриці 3´3

Для подібного растрового алфавіту легко встановити відповідність між кількістю друкарських елементів і відносною задрукованою площею растрової комірки: 1 елемент = 10 %, 2 елементи = 20 % і т.д. Для растрової функції, що описується матрицею 8´8 (як на рис. 5.3), така відповідність відображується таблицею 5.1:

Таблиця 5.1 - Відповідність між кількістю друкарських елементів N і відносною задрукованою площею растрової комірки S

Кількість друкар-ських елементів  N

Відносна задруко-вана

площа растрової комірки  S

Кількість друкар-ських елементів   N

Відносна задруко-вана площа растрової комірки S

Кількість друкар-ських елементів   N

Відносна задруко-вана площа растрової комірки S

Кількість друкар-ських елементів   N

Відносна задруко-вана площа растрової комірки S

1

2

17

27

33

52

49

77

2

3

18

28

34

53

50

78

3

5

19

30

35

55

51

80

4

6

20

31

36

56

52

81

5

8

21

33

37

58

53

83

6

9

22

34

38

59

54

84

7

11

23

36

39

61

55

86

8

13

24

38

40

63

56

88

9

14

25

39

41

64

57

89

10

16

26

41

42

66

58

91

11

17

27

42

43

67

59

92

12

19

28

44

44

69

60

94

13

20

29

45

45

70

61

95

14

22

30

47

46

72

62

97

15

23

31

48

47

73

63

98

16

25

32

50

48

75

64

100