Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 10

3.4.3 Відкривають файл модельного зображення в програмі, переводять його з колірного простору RGB у СМYК, користуючись меню Mode.

3.4.4  Відкривають палітри Channels і Info з меню Window. Переключаючи СМYК-канали, візуально оцінюють кольороподільні зображення. Вимірюють відносні площі растрових елементів кольороподільних зображень з використанням палітри Info. Результати заносять у таблицю 3.1.

3.4.5 За указівкою викладача вносять зміни в діалогові вікна Separation Options або Ink Options, проводячи подальші операції відповідно до п. 3.4.4, і заносять дані в таблицю.

3.4.6 Роблять висновки про залежності результатів колірних перетворень від вибору методу формування ахроматичної складової кольору.

3.5 Устаткування і матеріали

3.5.1 Сканер.

3.5.2 Графічна станція.

3.5.3 Модельний кольоровий оригінал.

Вихідні дані для роботи:

Номер бригади

Розтискування

(Dot Gain)

Технологія «Заміщення сірого компонента» GCR

Технологія  «Вирахування кольорових фарб з-під чорної»  UCR

Ступінь введення чорної фарби

(Black Generation)

Граничне значення введення чорної фарби (Black Ink Limit)

Граничне значення загального змісту фарб (Total Ink Limit)

Граничне значення введення чорної фарби (UCA Amount)

1

12

None

100

360

5

2

15

Light

95

340

15

3

17

Medium

90

320

0

4

20

Heavy

85

300

10

5

22

Maximum

80

280

20

6

12

Maximum

85

290

15

7

15

Heavy

90

310

10

8

17

Medium

80

320

0

9

20

Light

100

340

5

10

22

None

95

350

20