Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 17

Під час вимірювання оптичної щільності є можливість змінювати значення двох параметрів:

· Статус вимірів (Status).

· Точність (Precision) - точність під час відображення значень щільності.

Статус вимірів

Статус вимірів є характеристикою вимірювальної системи. У це поняття входить комплект застосовуваних зональних світлофільтрів, що відрізняються шириною зони пропускання. Наявність різних статусів обумовлена також і тим, що вони розроблялися під різні спектральні типи барвників.

Статус А – спектральна характеристика статусу за синім світлофільтром має смугу пропускання 50 нм (від 420 до 470 нм), за зеленим світлофільтром 55 нм (від 510 до 565 нм), за червоним – 55 нм (від 605 до 660 нм). Максимальна чутливість за зазначеними світлофільтрами припадає на 440, 530 і 620 нм відповідно.

Статус Е (європейський стандарт) – спектральна характеристика статусу за синім світлофільтром має смугу пропускання 90 нм (від 395 до 485 нм), за зеленим світлофільтром 90 нм (від 490 до 580 нм), за червоним – 55 нм (від 585 до 640 нм). Максимальна чутливість за синім і зеленим світлофільтрами приходиться на 440 і 530 нм як і в статусу А. Максимальна чутливість за червоним світлофільтром зміщена  в короткохвильову область і припадає на 600 нм.

Статус Т (стандарт США) – широкозональні світлофільтри. Спектральна характеристика статусу за синім світлофільтром має смугу пропускання 115 нм (від 403 до 518 нм), за зеленим світлофільтром 90 нм (від 490 до 580 нм), за червоним – 55 нм (від 585 до 640 нм). Максимальна чутливість за синім світлофільтром припадає на 460 нм, за зеленим – на 530 нм (як для статусів А і Е) і за червоним – на 600 нм (як для статусу Е).

Статус I – має вузькозональні світлофільтри. Спектральні характеристики за синім, зеленим і червоним світлофільтрами мають смугу пропускання      10 нм (від 425 до 435 нм – для синього, від 530 до 540 нм – для зеленого, від 620 до 630 нм – для червоних світлофільтрів). Максимальна чутливість припадає на довжини хвиль 430, 535 і 625 нм відповідно.

Вимірювання оптичної щільності

Прилад може визначати оптичну щільність фарбового шару з урахуванням оптичної щільності паперу або без нього.

Оцінка щільності проводиться двома способами: вимір абсолютної щільності; вимір різниці щільностей (з вирахуванням довідкового значення). Натискуючи клавішу ENTER , можна вибрати між двома режимами – абсолютна щільність (Density) і різниця щільностей (Den-Ref).

Параметри вимірів

Натискання клавіші ENTER  на  пункт меню Options відкриває меню Density Options. Можливі опції – колір Color, спосіб вимірювання Mode, і довідкова величина Reference (для вимірювання різниці щільностей відносно довідкового значення).

Опція «колір» дозволяє  вибирати, який компонент обмірюваної оптичної щільності буде відображений. При виборі опції кольору Auto відображується компонент, що має найбільше значення. При виборі опції All відображуються усі компоненти оптичної щільності. Інші опції задають назву відповідного компонента. Наприклад, при виборі Visual, відображується тільки видимий компонент оптичної щільності. Вимірювання червоної, зеленої, синьої і жовтогарячої компонент (які не є двофарбовими накладеннями) можливе тільки при установці статусу вимірів HiFi.

Спосіб (Mode) дозволяє вибирати між виміром абсолютної щільності і різниці з довідковою величиною. При виборі іншого режиму вимірів потрібно провести також вимір оптичної щільності зразка.

Опція довідкової величини (Reference) використовується для вимірювання різниці оптичних щільностей.

Установка параметрів:

1.  Коли відобразиться меню Density Options, натискати клавіші переміщення вверх  або вниз  , доки не висвітиться необхідна опція Color, Mode або опція Reference.