Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 16

5.4.5 Для заданого варіанта растрової функції або алфавіту побудувати графік залежності задрукованої площі від кількості утворюючих її елементів при наявності додаткових площадок.

5.5 Устаткування і матеріали

5.5.1 Оригінальні зображення.

5.5.2 Міліметровий папір, олівець, лінійка, калькулятор.

5.6 Зміст звіту

5.6.1 Теоретичні положення про формування растрових точок з растрових елементів.

5.6.2 Варіанти растрових версій оригінальних штрихових зображень.

5.6.3 Таблиця з розрахунками.

5.6.4 Графічна залежність задрукованої площі і кількості утворюючих її елементів за наявності додаткових площадок.

5.6.5 Висновки.

Додаток А

Загальні відомості про роботу із спектроденситометром

X-Rite 518

А.1 Функціональний Екран

Функціональний екран приладу складається з шести головних областей: Активна Функція (Active Function), Меню Параметрів (Options Menu), Перелік Вимірів (Measurements List), Результати Вимірів (Measure Data), Діалог Споживача User Dialog), і Поточний стан (Current Status or Illum/Obs). Нижче подано стислий опис для кожної області.

Активна Функція

Активна Функція показує, який вид вимірів виконується у даний момент. Натискуючи клавішу ENTER , можна вибирати додаткові опції (наприклад, для оптичної щільності).

Меню Параметрів

Більшість активних функцій мають Меню Опцій, у якому є один або декілька змінюваних параметрів. Натискуючи клавішу ENTER , коли висвітлені поточні меню, можна вибирати додаткові опції.

Перелік Вимірів

Ця зона екрана відображує вимірювання, які необхідні для активної функції. Коли підсвічування розташоване на елементі зовні переліку (у даному прикладі – на функції Den-Ref01), стрілка (>) з'являється зліва від активного елемента вимірювання. Відповідні дані подано в зоні результатів вимірів.

Результати вимірів

Зона екрана для результатів вимірів миттєво показує результати виконання активної функції. Результати, що виходять за межі вимірів, позначаються символами "XXX".

Діалог з користувачем

Рядок діалогу з користувачем показує поточний стан приладу.

Поточний стан

Цей рядок показує поточний статус вимірів або параметри зовнішнього освітлення і спостереження відбитка. Більш докладно про статуси вимірів буде сказано далі.

А.2 Калібрування приладу

Загальні відомості

При нормальних умовах роботи прилад потрібно калібрувати принаймні один раз у день. Це гарантує точність вимірів і стабільність.

Калібрування по білому

Функція White Calibration використовується для установки точки білого в інструменті. Використовуйте клавіші  або , щоб висвітити Калібрування ( ). Натисніть клавішу ENTER .

1. Розташуйте прилад на опорній точці при калібруванні.

Прилад має бути щільно притиснутий вимірювальним вікном до центру білого керамічного диска.

2. Притиснути прилад до башмака; не змінюючи положення, поки рядок Діалогу з користувачем не вкаже, що  калібрування закінчене.

3. Зберігати опорну точку при калібруванні в сухому, незапиленому стані, вдалині від прямих сонячних променів.

А.3 Параметри Щільності