Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 4

У формулі Мюррея-Девіса не враховується оптичне розтискування, що було встановлено Юлом і Нільсеном. У результаті, після введення у формулу Мюррея-Девіса показника світлорозсіювання, вона набула такого вигляду:

,                           (1.6)

де  n — показник світлорозсіювання Юла-Нільсена.

Показник світлорозсіювання — величина емпірична. Як правило, його значення лежить в інтервалі від 1 до 3. Рекомендовані значення показника – в таблиці 1.1.

Необхідною умовою синтезу нових кольорів у процесі друкування багатоколірного зображення є накладення фарб одну на одну.

Офсетний друк кольорових зображень у режимі по-сирому характеризується різними умовами переносу першої і наступної фарб. Якщо шар першої фарби наноситься на сухий матеріал, що задруковується, то наступні фарбові шари цілком або частково взаємодіють з невисохлими нанесеними раніше шарами. В результаті шари однієї і тієї ж фарби, нанесені на матеріал носія і на шар іншої фарби, мають різну товщину (різниця може досягати 50%), а при колориметричному контролі двофарбових полів з'ясовується, що їхні колірні координати мають зрушення в бік кольору нижньої фарби.

При оцінюванні величини трепінгу важливо не стільки її абсолютне значення, скільки тенденція до зміни в ту чи іншу сторону. Контроль накладення фарб обов'язково слід виконувати при зміні матеріалу носія, фарб, зволожувального розчину, офсетної покришки, регулювання тиску друку.

Визначення величини трепінгу виконується за допомогою денситометра або спектроденситометра шляхом вимірювання оптичних щільностей двофарбових (бінарних) полів контрольної шкали. Для розрахунку оцінки накладення фарб також виконують виміри оптичних щільностей однофарбових 100% полів відповідних фарб. Денситометричні виміри звичайно виконуються через зональний світлофільтр другої фарби, що обумовлює значний вплив його характеристик на величину оцінки.

Таблиця 1.1 —  Рекомендовані значення показника оптичного розтискування (за даними компанії Techkon)

Вид паперу

Колір фарби

Значення розтискування (з допуском) для 40% поля, %

Значення розтискування (з допуском) для 80% поля, %

Крейдований Глянсовий

C

14 ± 3

8 ± 2

M

14 ± 3

8 ± 2

Y

14 ± 3

8 ± 2

K

16 ± 3

10 ± 2

Крейдований матовий

C

15 ± 3

10 ± 2

M

15 ± 3

10 ± 2

Y

15 ± 3

10 ± 2

K

17 ± 3

12 ± 2

Некрейдований

C

16 ± 3

12 ± 2

M

16 ± 3

12 ± 2

Y

16 ± 3

12 ± 2

K

18 ± 3

15 ± 2